L’impacte de la ‘guerra civil europea’ en la figura de l’escriptor-periodista (1914-1945)

Congressos i seminaris