Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

El nacimiento del escritor-periodista en Cataluña (1909-1936)

Literatura y periodismo catalán

Contacte

Bibliografía sobre literatura y periodismo catalán

Abadal i Calderó, Raimon d’, Dietari de guerra, exili i retorn, a cura de Francesc Vilanova i Vila-Abadal, Barcelona, PAM, 2001.

Agustí, Ignasi, Ganas de hablar, Barcelona, Planeta, 1974.

Amat, Jordi, «Memoria(s) de la tertulia del Lyon d’Or», Ínsula, núm. 738, juny 2008, p. 23-25.

Ametlla, Claudi, Memòries polítiques 1918-1936. Barcelona, Distribucions Catalònia, 1979.

--Memòries polítiques 1890-1917. Barcelona, Pòrtic, 1963.

--[Domènec Montagut], «Una interessant evolució dins de Catalunya», Quaderns d’Estudis Polítics, Econòmics i Socials, núm. 23, març-abril 1947, p. 15-19.

Aragó, Narcís-Jordi i Clara, Josep (cur.), Els epistolaris de Carles Rahola, Barcelona, PAM, 1998.

Arañó, Laia i Vilanova, Francesc, Un mundo en Guerra. Crónicas de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Destino, 2008.

Arbó, Sebastià-Juan, Memorias: los hombres de la ciudad, Barcelona, Planeta, 1982.

Arnau, Carme, «Crisi i represa de la novel·la», dins M. de Riquer, A. Comas i J. Molas, Història de la literatura catalana. Part Moderna, vol X. Barcelona, Ariel, 1987, p. 9-101.

Aulet, Jaume, «El Noucentisme, un projecte pendent», L’Avenç, núm. 194, juliol 1995, p. 60-65.

--Josep Carner i els orígens del Noucentisme, Barcelona, Curial, 1992.

--L’obra de Josep Carner, Barcelona, Teide, 1991.

--«La revista Catalunya (1903-05) i la formació del Noucentisme», Els Marges, núm. 30, 1984, p. 29-53.

Badosa, Cristina, Josep Pla, biografia del solitari, Barcelona, Edicions 62, 1996.

--El difícil equilibri entre literatura i política (1927-1939), Barcelona, Curial, 1994.

Balaguer, Josep M., «La creació del Club dels Novel·listes i els fils de la història», Els Marges, núm. 57, 1996, p. 15-35.

Baras, Montserrat, Acció Catalana (1922-1936), Barcelona, Curial, 1984.

Barcon, Joan, El Correo Catalán i la qüestió religiosa durant la II República, 1931-1936. Tesi de llicenciatura. Bellaterra, UAB, 1983.

Barrera del Barrio, Carlos, Periodismo y franquismo: de la censura a la apertura, Barcelona, Eiunsa, 1995.

Bellmunt, Domènec de [Domènec Pallerola], Anecdotari inèdit de cinquanta anys de periodisme català (1920-1978), Barcelona, Les Sirenes del Segre, 1978.

--Cinquanta anys de periodisme català. Andorra la Vella, Ed. Mirador del Pirineu, 1975.

Benet, Josep, Memòries I. De l’esperança a la desfeta (1920-1939), Barcelona, Edicions 62, 2008.

--«Catalunya, oasi», dins Serra d’Or, núm. 5, maig 1976, p. 15-21.

Bernat i Baltrons, Francesc, «El fons Cambó de París: història, descripció i catàleg», monogràfic de Catalonia, núm. 2, Université de París-Sorbonne, 2009.

Bernils i Mach, Josep M., «Manuel Brunet i Solà», dins Roser Julià i Marisa Roig, Gent de Castelló, Castelló d’Empúries, Ajuntament de Castelló d’Empúries, 2002, p. 155-162.

--«La primera lección de periodismo», Canigó, núm. 24, febrer 1956, p. 11.

--«Dígame Ud… Manuel Brunet». Ampurdán, 25.01.1950, p. 6.

Bernils V., Josep M., «Un setmanari nascut a Figueres», Los Sitios de Gerona, 12.02.1983, p. 10.

Bofill i Ferro, Jaume, Poetes catalans moderns, Barcelona, Columna, 1986.

Bonada, Lluís, L’obra de Josep Pla, Barcelona, Teide, 1991.

--Josep Pla, Barcelona, Empúries, 1991.

Bonet, Laureano, «La tertulia, un estado de ánimo», Ínsula, núm. 738, junio 2008, p. 2-5.

--El jardín quebrado. La escuela de Barcelona y la cultura de medio siglo, Barcelona, Nexos, 1994.

Bou, Enric (dir.), Panorama crític de la literatura catalana. Vol. V. Segle XX. Barcelona, Vicens Vives, 2010.

Busquets i Molas, Esteve, Quaranta anys de periodisme barceloní, Barcelona, Pòrtic, 1976.

Cabellos i Mínguez, Pilar i Pérez i Vallverdú, Eulàlia, «Destino. Política de unidad. (1939-1946). Tres aspectes de l’inici d'una transformació obligada», Els Marges, núm. 37, 1987, p. 19-36.

Cabo, Isabel de, La resistencia cultural bajo el franquismo: en torno a la revista Destino (1957-1961), Barcelona, Ediciones Áltera, 2001.

Cambó, Francesc, Meditacions. Dietari (1941-1946), Barcelona, Alpha, 1982.

--Meditacions. Dietari (1936-1940), Barcelona, Alpha, 1982.

--Memòries (1876-1936), Barcelona, Alpha, 1981.

Candel, Francesc, Els altres catalans, Barcelona, Columna-Proa, 1999.

Canet, J. i Puig, M., Retalls de guerra: El testimoni dels excombatents castellonins a la guerra civil espanyola (1936-1939), Castelló d’Empúries, Ajuntament de Castelló d’Empúries, 2009.

Canosa, Francesc, El somni d’una societat i d’un periodisme. La televisió de paper (1931-1936). Barcelona, Universitat Ramon Llull, 2005.

Capdevila, Josep M., «La polèmica», El Matí, núm. 164, 06.12.1929, p. 8.

Cardó, Carles i Soldevila, Ferran, Polèmica sobre la religiositat a Catalunya (1929), Barcelona, Barcelonesa d’Edicions, 1995.

--«L’Església i L’“Action Française”», La Paraula Cristiana, núm. 24, desembre 1926, p. 484-509.

Carreras, Joan, Ideari i poètica de Josep M. Capdevila, Tesi doctoral, UAB, Barcelona, 2001.

Casacuberta, Margarida, Els Jocs Florals de Girona (1902-1935), Girona, CCG Edicions i Fundació Valvi, 2010.

--«Gènesi i primera adjudicació del Premi Crexells. Notes sobre cultura i novel·la en el tombant dels anys vint als trenta», Els Marges, núm. 52, 1995, p. 19-42.

-- i Rius, Lluís, Els Jocs Florals d’Olot (1890-1921), Olot, Editora de Batet, 1988.

Casassas Ymbert, Jordi (dir.), La fàbrica de les idees. Política i cultura a la Catalunya del segle XX, Catarroja, Afers, 2009.

--L'Ateneu i Barcelona: un segle i mig d'acció cultural, Barcelona, Diputació de Barcelona – RBA-La Magrana, 2006.

--(ed.), Els Intel·lectuals i el poder a Catalunya: materials per a un assaig d'història cultural del món català contemporani, Barcelona, Pòrtic, 1999.

--Jaume Bofill i Mates (1878-1933): l'adscripció social i l'evolució política, Barcelona, Curial, 1980.

Casasús, Josep M., Periodisme català que ha fet història, Barcelona, Proa, 1996.

--El periodisme a Catalunya, Barcelona, Plaza&Janés, 1988.

--El pensament periodístic a Catalunya: assaig sobre l'evolució de les idees teòriques i professionals en matèria de periodisme, Barcelona, Curial, 1987.

--Lliçons de periodisme en Josep Pla: la modernització dels gèneres periodístics a Catalunya, Barcelona, Destino, 1986.

Castellanos, Jordi, Escriure amb el ritme de la sang. La represa de la novel·la catalana (1925-1929), Barcelona, IEC, 2005.

--«Literatura catalana i compromís social en els anys trenta», Els Marges, núm. 69, 2002, p. 7-23.

--Intel·lectuals, cultura i poder. Entre el modernisme i el noucentisme, Barcelona, La Magrana, 1998.

--«Mercat del llibre i cultura nacional (1882-1925)», Els Marges, núm. 56, 1996, p. 5-38.

--«El Noucentisme: una proposta de cultura», L’Avenç, núm. 194, juliol-agost 1995,  p. 20-25.

--«El districte cinquè i la novel·la catalana dels anys trenta», Els Marges, núm. 26, 1982, p. 115-119.

--«El Noucentisme» i «La literatura del 1925 al 1939», Història de Catalunya, vol. VI [amb Maria Campillo], Barcelona, Salvat, 1979, p. 215-231.

Castellet, Josep M., Josep Pla o la raó narrativa, Barcelona, Destino, 1977.

--La hora del lector, Barcelona, Seix Barral, 1957.

Coll i Amargós, Joaquim, Narcís Verdaguer i Callís (1862-1918) i el catalanisme possibilista, Barcelona, PAM, 1998.

--El catalanisme conservador davant l’afer Dreyfus (1894-1906), Barcelona, Curial, 1994.

Coll-Vinent, Sílvia, G. K. Chesterton a Catalunya i altres estudis sobre una certa anglofília (1916-1938), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010.

--«Una certa anglofília: Maurici Serrahima, lector de narrativa anglesa i crític de novel·la», dins Els Marges, 79 (primavera 2006), p. 45-62.

--«Chesterton’s First Visit to Catalonia and its Context», The Chesterton Review, Spring-Summer 2005, vol. I, núm. 1-2, p. 103-119.

Coromines, Pere, Les gràcies de l’Empordà, Barcelona, Altés, 1919.

Corredor, Josep M., «Dues signatures a La Veu: Josep Pla i Manuel Brunet», L’Autonomista, núm. 9.332,  25.03.1933, p. 1.

Corretger, Montserrat, Escriptors, periodistes i crítics, Barcelona, PAM, 2008.

Creixells, Joan, «La mort de la novel·la», Revista de Catalunya, agost 1924, p. 206-207.

Culla i Clarà, Joan B. i Duarte, Àngel, La premsa republicana, Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya-Diputació de Barcelona, 1990.

Culla i Clarà, Joan B., El Catalanisme d'esquerra: del grup de L'Opinió al Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra (1928-1936), Barcelona, Curial, 1977.

D.D. A.A., El Noucentisme: cicle de conferències fet a la Institució Cultural del CIC de Terrassa, curs 1984-85,  Barcelona, PAM, 1987.

--Annals del periodisme català, any IV, núm. XXV, Barcelona, Associació de Periodistes de Barcelona, maig 1936.

--Anuario de la Asociación de Prensa Diaria de Barcelona (Barcelona, any I, 1923).

--Jocs Florals de Girona. Any MCMXI. Girona, Viuda i Fill de Josep Franquet, 1912.

Delibes, Miguel i Vergés, Josep, Correspondencia 1948-1986, Barcelona, Destino, 2002.

Díaz-Plaja, Guillermo, Memoria de una generación destruida (1930-1936), Barcelona, Delos-Aymà, 1966.

Doll-Petit, Rubèn, Els "Catalans de Gènova": història de l'èxode i l'adhesió d'una classe dirigent en temps de guerra, Barcelona, PAM, 2003.

Dòria, Sergi, «La via fèrtil del periodisme català», Cultura, gener 2010, p. 90-109.

--«Destino de un tiempo y un país», ABC, Cultura, 07.11.2003, p. 68.

Ehrlich, Carles, Lliga Regionalista: Lliga Catalana (1901-1936), Barcelona, Alpha-Institut Cambó, 2004.

Esclasans, Agustí, La meva vida. 1920-1945, Barcelona, Selecta, 1952, p. 85.

Espinet, Francesc; Gómez Mompart, Josep Lluís; Marín i Otto, Enric i Tresserras, Joan Manuel, Premsa, comunicació i cultura a Catalunya durant el primer terç del segle XX, inèdit. Bellaterra, Facultat de Ciències de la Informació de la UAB, 1989.

Estelrich, Joan, Del libro y su emoción, Barcelona, Cámara Oficial del Libro de Barcelona, 1936.

--De la dictadura a la República, Barcelona, Llibreria Catalònia, 1931.

--Catalunya endins. Un examen de consciència, Barcelona, Llibreria Catalònia, 1930.

--Dietaris, a cura de Manuel Jorba. Barcelona, Quaderns Crema, 2012

Fàbregas, Xavier, «Josep M. de Sagarra, al marge del Noucentisme», dins Aproximació a la historia del teatre català modern, Barcelona, Curial, 1972, p. 224-238.

Farran i Mayoral, Josep, Homes, coses, polèmiques, pròleg de Pere Coromines, Mataró, Diari de Mataró, 1929.

Faulí, Josep, Les revistes culturals en català, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Centre d’Investigació de la Comunicació, 1995.

--«Els diaris de Barcelona: La Vanguardia i els altres», L’Avenç, núm. 18, juliol-agost 1979, p. 18-21.

Ferrater, Gabriel, Tres prosistes, Barcelona, Empúries, 2010.

Ferrer i Sanxis, Miquel, Memòries, Barcelona, Fundació Josep Comaposada, 2009.

Figueres, Josep M., 12 periodistes dels anys trenta, Barcelona, Diputació de Barcelona–Col·legi de Periodistes de Catalunya, 1984.

Finestres, Jordi, Josep Maria Planes (1907-1936). Memòria d’un periodista assassinat, Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Manresa i Fundació Caixa Manresa, 1998.

Fuentes Codera, Maximiliano, El campo de fuerzas europeo en Cataluña. Eugenio d’Ors en los primeros años de la Gran Guerra, Lleida, Pagès Editors, 2009.

--Un viaje por los extremos. Eugeni d'Ors entre la Gran Guerra y el fascismo (1914-1923). Tesi doctoral, Universitat de Girona, 2011.

Gallén, Enric i Gustà, Marina «Josep M. de Sagarra», dins Història de la literatura catalana, vol. IX, Barcelona, Ariel, p. 463-496.

Gallén, Enric, «La literatura sota el franquisme. De l’ostracisme a la represa pública», dins M. de Riquer, A. Comas i J. Molas, Història de la literatura catalana, vol. X. Barcelona, Ariel, 1972, p. 213-241.

Gallofré, Maria Josepa (cur.), «Censura i nous models culturals», dins Jordi Font i Aguiló (dir.), Història i memòria: el franquisme i els seus efectes als Països Catalans, València, Universitat de València, 2007, p. 207-218.

--Josep Pla – Josep M. Cruzet. Amb les pedres disperses, Destino, Barcelona, 2003.

--L’edició catalana i la censura franquista (1939-1951), pròleg de Joaquim Molas,  Barcelona, PAM, 1991.

--«Les “nuevas normas sobre idiomas regionales” i les traduccions durant els anys cinquanta», Els Marges, núm. 44, 1991, p. 5-17.

Garcia i Jordan, Pilar, Els catòlics catalans i la Segona República (1931-1936), Barcelona, PAM, 1986.

Garganta, Josep M. de, Evocacions i altres poesies, Olot, Biblioteca Olotina, núm. 20, 1950.

Gavagnin, Gabriela, Classicisme i Renaixement: una idea d’Itàlia durant el Noucentisme, Barcelona, PAM, 2005.

Gaziel [Agustí Calvet], Meditacions en el desert, ed. de Jordi Amat, Barcelona, La Magrana, 2010.

--Història de La Vanguardia (1881-1936) i nou articles sobre periodisme, Barcelona, Empúries, 1994.

Geis, Camil, «Los que encontré en el camino. Mosén Luis G. Pla. Doctor Anselmo Herranz», Revista de Girona, núm. 25, 1963, p. 49-52.

Girbal Jaume, Eduard, Oratjol de la Serra, a cura d'Agnès Prats. Barcelona: Edicions de 1984, 2011

Gómez-Santos, Marino, 12 hombres de letras, Madrid, Editora Nacional, 1969.

Gómez-Soler, Carles, «Pau Romeva, i Chesterton», El Matí, 11.11.1932, p. 8.

Gomis, Llorenç, De memòria. Autobiografia (1924-1994), Barcelona, Edicions 62, 1996.

Griera, Antoni, Memòries, Sant Cugat del Vallès, Instituto Internacional de Cultura Románica, 1963.

Guansé, Domènec, Abans d’ara, Barcelona, Proa, 1966.

--Retrats literaris, Mèxic D. F., Edicions Catalonia, 1947.

--Per Catalunya! Contra una antologia escolar, Barcelona, Biblioteca Catalana d’Autors Independents, 1934.

Guardiola, Carles-Jordi (cur.), Cartes de Carles Riba, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Bib. Filològica, XVIII, 1989.

Guerrero, Manuel, J. V. Foix, investigador en poesia, Barcelona, Empúries, 1996.

Guillamet, Jaume, L’Empordà dels escriptors, Barcelona, L’Avenç, 2009.

--, Moreno, Manuel, Teixidor, Anna i Testart, Albert, Història de la premsa de Figueres (1809-1980), Figueres, Ajuntament de Figueres-Diputació de Girona, 2009.

--Història del periodisme: notícies, periodistes, mitjans de comunicació, Bellaterra,  Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.

--Premsa, franquisme i autonomia: crònica catalana de mig segle llarg (1939-1995),  Barcelona, Flor del Vent, 1993.

--La premsa a Catalunya, Barcelona, Col·legi de Periodistes de Catalunya & Diputació de Barcelona, 1988.

--Premsa comarcal: un model de periodisme, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1983.

--La premsa a les comarques gironines, Barcelona, Selecta, 1977.

Guillamet, Joan, Barcelona, creadors enllà, Barcelona, Columna, 1993.

--Coses i gent de l’Empordà. Barcelona, Selecta, 1971.

Gustà, Marina, Els orígens ideològics i literaris de Josep Pla, Curial, Barcelona, 1995.

--«Josep M. de Sagarra: historia, memoria, novel·la», Revista de Catalunya, desembre 1994, p. 105-117.

--«Josep Pla», dins M. de Riquer, A. Comas i J. Molas, Història de la literatura catalana. Part Moderna, vol X. Barcelona, Ariel, 1987, p. 129-189.

--«Notes sobre Vida privada de Josep M. de Sagarra», Els Marges, núm. 22-23, maig-setembre 1981, p. 33-48.

Huertas Claveria, Josep M., i Geli, Carles, Mirador, la Catalunya impossible, Barcelona, Proa, 2000.

-- i Geli, Carles, Les tres vides de Destino, Barcelona, Diputació de Barcelona-Col·legi de Periodistes de Catalunya, 1990.

--«Sis radiografies: La Vanguardia, el diari més llegit», L’Avenç, núm. 18, juliol-agost 1979, p. 31-35.

--i Lorés, Jordi, «Ells també van fer Catalunya. La revista Mirador», Oriflama, abril 1973, p. 28-34.

Hurtado, Amadeu, Quaranta anys d’advocat, Barcelona, Ariel, 1969.

Jardí, Enric, «Les grans famílies de la premsa», L’Avenç, núm. 18, juliol-agost 1979, p. 27-30.

Jones, Daniel E., «Josep Pla i el periodisme apassionant de la Segona República», Trípodos, núm. 20, 2007, p. 191-197.

Julià, M. Lluïsa (cur.), Epistolari de Joaquim Ruyra, Curial, Barcelona, 1995.

Junoy, Josep M., «La polèmica i els personalismes», El Matí, núm. 167, 10.12.1929, p. 8.

Lahuerta, Juan José, «Quatre notes i un epíleg sobre Modernisme i Noucentisme», L’Avenç, núm. 194, juliol 1995, p. 32-35.

Llates, Rossend, Ésser català no és fàcil, Barcelona, Biblioteca Bibliogràfica Aedos, 1971.

--30 anys de vida catalana, Barcelona, Aedos, 1969.

López-Picó, Josep M., Dietari (1929-1959), Barcelona, PAM-Curial, 1999.

--«Jocs Florals de Girona, Any MCMXI – Jocs Florals de Barcelona, Any 1912», Cataluña, núm. 259, 17.08.1912, p. 510.

Luján, Nèstor, Pensaments, judicis i sentències, Barcelona, La Campana, 1996.

M., Ll., «El periodisme catòlic i l’altre», Revista de Catalunya, juliol 1926, p. 104-105.

Magriñá y Salvat, Cayetano, Cartas a “Romano”, Tarragona, Sugrañes Hermanos Editores, 1952.

Mainer, José-Carlos, «Del Noucentisme al Novecentismo o la dificultat d’una periodització», L’Avenç, núm. 194, juliol 1995, p. 26-31.

--La Edad de Plata (1902-1939), Madrid, Cátedra, 1975.

--Años de vísperas. La vida de la cultura española (1931-1939), Madrid, Espasa-Calpe, 2006.

--Historia de la literatura española, Madrid, Crítica, 2010

--Breve historia de la literatura española, Madrid, Alianza, 2012, junto con Carlos Alvar Menéndez y Rosa Navarro Durán

Manent, Albert, «Cuatro peñas literarias barcelonesas del siglo XX», Ínsula, núm. 738, junio 2008, p. 21-23.

--«Los exiliados de 1936», La Vanguardia, 10.07.2006, p. 28.

--Del noucentisme a l’exili. Sobre la cultura catalana del nou-cents, Barcelona, PAM, 1997.

--«Assaig, periodisme i memòries», dins M. de Riquer, A. Comas i J. Molas, Història de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, vol. X, 1987, p. 103-127.

--«Un llibre sobre La Revista de López-Picó», Serra d’Or, núm. 322, juliol-agost 1986, p. 15.

--De 1936 a 1975. Estudis sobre la guerra civil i el franquisme, Barcelona, PAM, 1981.

--«La Veu de Catalunya», L’Avenç, núm. 18, juliol-agost 1979, p. 46-48.

--Josep Carner i el noucentisme. Barcelona, Edicions 62, Barcelona, 1969.

Manent, Marià, «López-Picó, poeta i editor», Serra d’Or, núm. 322, juliol-agost 1986, p. 14.

Marfany, Joan Lluís, «Noucentisme: una qüestió prèvia», L’Avenç, núm. 194, juliol 1995, p. 16-19.

--«Reflexions sobre Modernisme i Noucentisme (a propòsit de Literatura Catalana Contemporània de Joan Fuster)», Els Marges, núm. 1, maig 1974, p. 49-71.

Marín Otto, Enric, La premsa de Barcelona durant la segona República: 1931-1936: aproximació històrica i anàlisi formal, Tesi doctoral, Bellaterra, UAB, 1990.

Massot i Muntaner, Josep, Tres escriptors davant la guerra civil: George Bernanos, Joan Estelrich, Llorenç Villalonga, Barcelona, PAM, 1998.

Medina, Jaume, Carles Riba (1893-1959), Barcelona, PAM, 1989.

Molas, Isidre, «Los nacionalismos durante la II República. Una perspectiva comparada», dins Justo G. Beramendi i Ramón Máiz, (comps.), Los nacionalismos en la España de la II República, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1991, p. 13-23.

--Lliga Catalana. Un estudi d’Estasiologia. Barcelona, Edicions 62, 1972.

Molas, Joaquim, «El cas Sagarra», dins La literatura de postguerra, Barcelona, Rafael Dalmau editor, 1987, p. 39-53.

--«Notes sobre El quadern gris de Josep Pla», Quaderns de filologia. Miscel·lània Sanchis Guarner, I, València, Universitat de València, 1984, p. 389-410.

Molla, Guillem, Ramon Esquerra (1909-1938?). Geografia vital i crítica d’un esperit comparatista, Tesi doctoral, Girona, Universitat de Girona, 2010.

Montero, Francesc (cur.), Josep M. Corredor, Contra la valoració de la mediocritat. Articles i assaigs d'exili, edició a cura de Francesc Montero. Barcelona: A Contravent, 2012.

--«Catholicism, the Cornerstone of G. K. Chesterton, Hilaire Belloc and Manuel Brunet’s Thinking in the Face of a Rise in European Totalitarianisms»,The Chesterton Review. ISSN: 2162-853X. Fall&Winter 2012, vol. 3/4, p. 462-485.

--(ed.), Josep Pla, El carrer Estret, edició a cura de Francesc Montero i Neus Vergés. Barcelona: Educaula, 2012

--(cur.), Emili Vigo, Quatre sagetes roges. El periodisme militant del director de La Humanitat a l'exili, a cura de Francesc Montero. Barcelona: A Contravent, 2011

--i Xavier Pla (eds.), A l'ombra de Josep Pla. Cinc escriptors-periodistes gironins de la República, Girona, Fundació Josep Pla, 2011

--«La memoria de los 'vencedores vencidos' en Cataluña. Manuel Brunet y la 'tercera vía' del grupo de Destino», Revista internacional de los estudios vascos, Cuadernos, 8, 2011, pp. 154 – 178. ISSN 0212-7016.

--«L'empremta autobiogràfica en el discurs periodístic: el cas de Manuel Brunet», dins Autobiografies, memories, autoficcions. pp. 197-208. Editorial Afers/Denes, 2011.

Moreno CAntano, Antonio César, «Delegaciones y oficinas de prensa españolas en el extranjero durante el primer franquismo: el caso francés (1936-1942)», Studia histórica: historia contemporánea, núm. 25, 2007, pp. 265-301.

Moreta, Marcel·lí, Memòries d’un catalanista, Lleida, Pagès Editors, 2001.

Morton, J. B., Hilaire Belloc. A memoir. London, Holis&Carter, 1955.

Muniesa, Bernat, La burguesía catalana ante la II República Española, Barcelona, Antropos, 1986.

Murgades, Josep, «Ús ideològic del concepte de classicisme durant el Noucentisme», dins Rosa Cabré et alii, Polis i Nació. Política i literatura (1900-1939), Barcelona, IEC, 2005, p. 9-32.

--«Usos del Noucentisme», Els Marges, núm. 58, 1997, p. 73-92.

--«Constants històriques de l’antinoucentisme», L’Avenç, núm. 194, juliol-agost 1995,  p. 52-55.

--«El noucentisme», dins M. de Riquer, A. Comas i J. Molas, Història de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, vol. IX, 1987, p. 9-72.

--«Assaig de revisió del noucentisme», Els Marges, núm. 7, 1976, p. 35-53.

--«Joan Fuster: Contra el Noucentisme», Els Marges, núm. 14, 1978, p. 115-118.

Nadal, Santiago, «Muertos, sí insustituibles», Destino, núm. 1.273, 30.12.1961, p. 47.

--«Manuel Brunet: periodista político», Destino, núm. 964, 28.01.1956, p. 8.

--«La desaparición de un comentarista insustituible», Destino, núm. 1.013, 05.01.1957, p. 12-13.

Ors, Eugeni d’, Gualba, la de mil veus. Edició, presentació i notes de Xavier Pla. Barcelona: Quaderns Crema, Obra Catalana d'Eugeni d'Ors, 9, 2012

--Historias Lúcidas, introducció i selecció de Xavier Pla. Madrid: Fundación Banco Santander, 2011.

--La curiositat, edició de Xavier Pla. Barcelona, Quaderns Crema, 2009

--Glosari 1912-1913-1914 : amb la sèrie "Flos Sophorum", edició de Xavier Pla, Barcelona, Quaderns Crema, 2005.

--La Ben Plantada, edició de Xavier Pla, Barcelona, Quaderns Crema, 2004.

--Glosari 1908-1909, edició de Xavier Pla, Barcelona, Quaderns Crema, 2001.

--Glosari 1906-1907, edició de Xavier Pla. Barcelona, Quaderns Crema, 1996.

--Glosari 1916, edició de Josep Murgades, Barcelona, Quaderns Crema, 1992.

--Glosari 1917, edició de Josep Murgades, Barcelona, Quaderns Crema, 1991.

--Glosari 1915, edició de Josep Murgades, Barcelona, Quaderns Crema, 1990.

Pabón, Jesús, Cambó, Barcelona, Editorial Alpha, 1952.

Palau i Fabre, Josep, «Palau i Fabre i el Mirador», El Temps, núm. 869, 6-12.02.2001, p. 6.

Panyella, Vinyet, Cronologia del Noucentisme (Una eina), Barcelona, PAM, 1996.

Pasqual, Marta, Joan Sales, la ploma contra el silenci. Barcelona: A Contravent, 2012

--Creativitat i subversió en les reescriptures de Joan Sales. Tesi doctoral, Universitat de Girona, 2011.

Passarell, Jaume, La Publicitat, diari català, Barcelona, Pòrtic, 1971.

--Homes i coses de la Barcelona d’abans, Barcelona, Pòrtic, 1968.

Peran, M.; Suàrez, A. i Vidal, M., «Entorn de l’exposició “El Noucentisme, un projecte de modernitat”», L’Avenç, núm. 194, juliol 1995, p. 56-59.

Pericay, Xavier, Josep Pla y el viejo periodismo, Barcelona, Destino, 2009.

--Filologia catalana. Memòries d’un dissident, Barcelona, Destino, 2007.

Permanyer, Lluís, «La Barcelona de Sagarra», dins Josep M. de Sagarra, Vida privada, Barcelona, Proa, 2007, p. 9-15.

--Sagarra, vist pels seus íntims, Barcelona, La Campana, 1991.

Perucho, Joan, «Silenciados tras la Guerra Civil», La Vanguardia, 09.06.2003, p. 25.

--Los jardines de la melancolía: memorias, València, Pre-Textos, 1993.

--«Manuel Brunet y el catolicismo, La Vanguardia, 28.04.2003, p. 27.

Pi i Sunyer, Carles, Una interpretació de l’Empordà, Destino, Barcelona, 1976.

--«Amb motiu d’una novel·la». La Publicitat, 06.03.1925.

Pijoan, Narcís, «Manuel Brunet tindria cent anys», Empordà, 05.07.1989, p. 40.

Piñol, Rosa M., «Pla contra los críticos», La Vanguardia, 14.11.1993, p. 55-56.

Pla Cargol, Lluís G., Estampes d’Empordà, Barcelona, Llibreria Catalònia, 1926.

--De tot vent, Proses dels camins de la vida, Barcelona Il·lustració Catalana, [s.d.].

Pla i Arxé, Ramon, «Cercle de guix: Oasi», El País, Quadern núm. 584, 20.01.1994, p. 5.

Pla, Jordi, «Manuel Brunet, l’empordanès de Vic», dins Revista de Girona, núm. 138, gener-febrer 1990, p. 51-55.

Pla, Josep, Vida de Manolo, edició de Jordi Amat, Barcelona, Libros del Asteroide, 2008.

--Cartes a Pere, a cura de Xavier Pla. Barcelona, Destino, 1996.

--Imatge Josep Pla, O. C., XLV, Barcelona, Destino, 1984.

--Darrers escrits, O. C., XLIV, Barcelona, Destino, 1984.

--Caps-i-puntes, O. C., XLIII, Barcelona, Destino, 1980.

--Escrits empordanesos, O. C. XXXVIII, Barcelona, Destino, 1980.

--Itàlia i el Mediterrani, O. C., XXXVII, Barcelona, Destino, 1980.

--Per passar l’estona, O. C., XXXVI, Barcelona, Destino, 1979.

--El passat imperfecte, O. C., XXXIII, Barcelona, Destino, 1977.

--Prosperitat i rauxa de Catalunya, O. C., XXXII, Barcelona, Destino, 1977.

--Homenots. Quarta sèrie, O. C., XXIX, Barcelona, Destino, 1975.

--Notes per a Sílvia, O. C., XXVI, Barcelona, Destino, 1974.

--Homenots. Tercera sèrie, O. C., XXI, Barcelona, Destino, 1972.

--Retrats de passaport. O. C. XVII, Barcelona, Destino, 1970.

--Homenots. Segona sèrie. O. C. XVI. Barcelona, Destino, 1970.

--Tres artistes O. C., XIV, Barcelona, Destino, 1970.

--Notes disperses, O. C. XII, Barcelona, Destino, 1969.

--Homenots. Primera sèrie, O. C. XI, Barcelona, Destino, 1969.

--El meu país, O. C. VII, Barcelona, Destino, 1968.

--Sobre París i França O. C., IV, Barcelona, Destino, 1967.

--Primera volada, O. C., III, Barcelona, Destino, 1966.

--El quadern gris, O. C. I, Barcelona, Destino, 1966.

--Girona. Un llibre de records. Barcelona, Selecta, 1952.

--Coses vistes, Barcelona, Selecta, 1949.

Pla, Xavier (ed.), Maurras a Catalunya: Elements per a un debat. Barcelona: Quaderns Crema, col. Assaig, 2012

--(ed.) Llibres, monstres i catedrals. 'Josafat' de Prudenci Bertrana. Girona: Publicacions de l'ILCC-Documenta Universitaria, 2012.

--«La inquebrantable fidelidad a lo real. Novela y guerra en Cataluña», Revista internacional de los estudios vascos, Cuadernos, 8, 2011, pp. 78-102

--(ed.) Joaquim Ruyra, el petit Tolstoi. Girona, ILCC-Documenta Universitaria, EiD, 1, 2011

--«Nous valors: canvi estètic als anys vint i trenta», dins Enric Bou (dir.), Panorama crític de la literatura catalana, vol. V, segle XX, Barcelona, Vicens Vives, 2010, p. 384-408.

--«Josep M. de Sagarra», dins Enric Bou (dir.), Panorama crític de la literatura catalana, vol. V, segle XX, Barcelona, Vicens Vives, 2010, p. 598-610.

--«Recepció i contradicció en les edicions de Vida Privada», dins Josep M. de Sagarra, Vida privada, Barcelona, Proa, 2007, p. 385-409.

--Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària. Barcelona, Quaderns Crema, 1997.

Pons, Agustí, Néstor Luján. El periodisme liberal, Barcelona, Columna, 2004.

Porcel, Alexandre, La crónica de Destino, Barcelona, Destino, 2003.

Puig i Ferreter, Joan, Servitud: memòries d'un periodista, Barcelona, Nova Terra, 1973.

Raguer, Hilari «Les emissions de “Radio Verdad” durant la Guerra Civil espanyola», dins Miscel·lània en honor del doctor Casimir Martí, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 1994, 403-415.

Rahola, Carles, Contra l’invasor. Recull d'articles a L'Autonomista (1900-1938), a cura de Rosa M. Oliveras i Castanyer i Lídia Traveria i Riba, Valls, Cossetània Edicions, 2007.

Real, Neus, Les novel·listes dels anys trenta, Barcelona, PAM, 2006.

Revész, Andrés, Mambrú, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1947.

--Treinta años trágicos (1914-1945), Madrid, Febo, 1945.

--Los Balcanes, avispero de Europa, Madrid, Febo, 1944.

Riba, Carles, «Una generació sense novel·la», dins Obra Completa, III. Crítica, Barcelona, Edicions 62, 1986, p. 311-319.

--«Josep Pla», dins Obra Completa, II. Assaigs crítics, Barcelona, Edicions 62, 1967, p. 335-352.

Ribé, M. Carme, «La Revista» (1915-1936). La seva estructura. El seu contingut, Barcelona, Barcino, 1983.

Ricart, Enric Cristòfor, Memòries, Barcelona, Parsifal Edicions, 1995.

Ridruejo, Dionisio, Materiales para una biografía (Jordi Gracia cur.), Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 2005.

Riera, Ignasi, Los catalanes de Franco, Barcelona, Plaza&Janés, 1999.

Riquer i Permanyer, Borja de, Francesc Cambó: entre la monarquia i la república (1930-1932), Barcelona, Editorial Base, 2007.

--L’últim Cambó (1936-1947), Vic, Eumo Editorial, 1996.

--Regionalistes i nacionalistes (1898-1931), Barcelona, Dopesa, 1979.

--Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme (1898-1904), Barcelona, Edicions 62, 1977.

Riu de Martín, M. Carmen, Literatura epistolar de noucentistes catalans: Correspondència amb Fidel S. Riu Dalmau (1896-1981), Lleida, Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs, 2008.

Roig i Llop, Tomàs, Del meu viatge per la vida. Memòries 1931-1939, Barcelona, Pòrtic, 1978.

Roig i Rosich, Josep M., «1923-1930: un primer assaig dictatorial i les seves conseqüències per a la llengua catalana», Els Marges, núm. 36, 1987, p. 77-98.

Romeva, Pau, Textos sobre G.K. Chesterton. Introducció i edició a cura de Sílvia Coll-Vinent i Josep Montserrat Molas, Barcelona, Universitat Ramon Llull, 2006.

--«Pròleg», dins G. K. Chesterton, Herètics, Barcelona, Edicions de la Nova Revista, 1928, p. 5-16.

Sabaté, Modest, Història de la Lliga, Barcelona, Bruguera, 1968.

Sagarra, Josep M. de, El perfum dels dies, a cura de Narcís Garolera, Barcelona, Quaderns Crema, 2004.

--L’ànima de les coses, a cura de Narcís Garolera, Barcelona, Quaderns Crema, 2001.

--Memòries, Barcelona, Edicions 62, 1999.

--Cafè, copa i puro, Barcelona, Edicions 62-Península, 1987.

--«Los que se van. Just Cabot», La Vanguardia, 12.03.1961, p. 11.

--«Cinc anys», Mirador, núm. 261, 01.02.1934, p. 2.

Safont, Joan, Entre França i Anglaterra. Barcelona, A Contravent, 2011.

Saltor, Octavi, «Solervicens, poeta y amigo de poetas», Destino, núm. 1.273, 30.12.1961, p. 46-47.

--«Un apóstol moderno de la pluma: Manuel Brunet», Perseverancia (Barcelona), febrer 1952, p. 34.

Samsó, Joan, La cultura catalana entre la clandestinitat i la represa pública (1935-1951), Barcelona, PAM, 1994-1995.

Sans Orenga, Martí, Breu historia de l’Ateneu Barcelonès, Barcelona, L’Avenç, 1983.

Semolinos Arribas, Mercedes, Hitler y la prensa de la II República Española, Madrid, Siglo XXI, 1985.

Sempronio [Andreu-Avel·lí Artís], Del Mirador estant, Barcelona, Destino, 1987.

Sentís, Carles, Memòries d’un espectador, Barcelona, La Campana, 2006.

--«No foren parells», Avui, 26.08.2001, p. 17.

--«Aquell Vergés, aquell Destino», Avui, 21.08.2001, p. 14.

--«Josep Vergés, més que un editor», Avui, 29.07.2001, p. 21.

--«Acció Catalana, una matisació», Avui, 21.02.1993, p. 13

--«Mirada retrospectiva a Mirador», La Vanguardia, 17-18.04.1987, p. 57.

--«La ploma de Manuel Brunet», Tele-Estel, núm. 1, 22.07.1966, p. 5.

--«En la muerte de Manuel Brunet», Destino, núm. 963, 21.02.1956, p. 31.

--La paz vista desde Londres. Madrid, Rosas, 1945

--La Europa que he visto morir. Madrid, Editora Nacional, 1942.

Serrahima, Maurici, Del passat quan era present. Vol. IV (1964-1968), Barcelona, PAM, 2005.

--Del passat quan era present. Vol. II (1948-1958), Barcelona, PAM, 2004.

--«Notes sobre El Matí», Els Marges, núm. 6, 1976, p. 111-119.

--«Sobre el Noucentisme», Serra d’Or, núm. 8, agost 1964, p. 7-9.

Singla, Carles, Un model de periòdic al servei d’una idea de país, Tesi doctoral, Barcelona, UPF, 2003.

Sinova, Justino, La censura de Prensa durante el franquismo, Barcelona, Mondadori, 2006

Solà i Dachs, Lluís, «Cent anys de diaris barcelonins en català», L’Avenç, núm. 18, juliol-agost 1979, p. 22-27.

Solà i Sala, Josep M., «Manuel Brunet, mestre de periodistes», Ausona, 30.06.1989, p. 18.

Soldevila, Ferran, Dietaris de l’exili i del retorn. 1. L’exili, València, Eliseu Climent, Editor, 1995.

Solé i Sabaté, Josep Maria, La repressió franquista a Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1985.

Soler i Noguera, Valentí, Tomàs Garcés: periodisme i crítica, Barcelona, PAM, 2010.

--«Just Cabot i Mirador», Avui, 22.08.2001, p. 14.

Tarín-Iglesias, José, «Los últimos años de Manuel Brunet en el Alto Ampurdán», Destino, núm. 2.117, 04.05.1978, p. 26-27.

--«Los cincuenta años periodísticos de Sempronio», ABC, 24.10.1976, p. 18.

Teixidor, Joan, «El Montserrat de Manuel Brunet», Destino, núm. 566, 12.06.1948. p. 10.

Tomasa, Eudald, Cenacle, Ciutat i Bages, Manresa, Angle Editorial, 1995.

Torra i Pla, Quim, Periodisme? Permetin!, Barcelona, Símbol Editors, 2008.

Torrent, Joan i Tasis, Rafael, Història de la premsa catalana. Barcelona, Vol. I i II. Bruguera, 1966.

Vallcorba, Jaume, Noucentisme, mediterraneisme i classicisme. Apunts per a la història d’una estètica, Barcelona, Quaderns Crema, 1994.

--«Sobre l'evolució ideològica de Josep Maria Junoy (1906-1939)», Els Marges, núm. 13, 1978, p. 33-44.

Ventura, Jordi «Los últimos años de la República y la Guerra Civil», El Correo Catalán, 08.05.1979, p. 6.

Vila, Enric, «Josep Pla, periodisme i patriotisme», Trípodos, núm. 20, 2007, p. 43-48.

--El nostre heroi, Josep Pla, Barcelona, A Contravent, 2009.

Vilallonga, Mariàngela, «Àurea de Sarrà: una Dèmeter catalana a la Grècia de 1926», Assaig de teatre: Revista de l'associació d'investigació i experimentació teatral, núm. 66-67, 2008, p. 30-61.

--«Àurea de Sarrà, la dansarina apassionada de vida apassionant», Revista de Girona, núm. 180, gener-febrer 1997, p. 54-59.

Vilanova i Vila-Abadal, Francesc, Una burgesia sense ànima. Barcelona, Empúries, 2010.

--i Arañó, Laia (eds.), Un mundo en guerra. Crónicas españolas de la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Destino, 2008.

--La Barcelona franquista i l’Europa totalitaria (1939-1946), Barcelona, Empúries, 2005.

--El franquismo en guerra, Madrid, Ediciones Península, 2005.

--Als dos costats de la frontera. Relacions polítiques entre exili i interior a la postguerra, 1939-1948, Barcelona, PAM, 2001.

Xammar, Eugeni, Crónicas desde Berlín (1930-1936), Barcelona, Quaderns Crema, 2005.

--Cartes a Josep Pla i altres cartes i documents, edició de Xavier Pla, Barcelona, Quaderns Crema, 2000.

--L’ou de la serp, Barcelona, Quaderns Crema, 1998.

--Seixanta anys d’anar pel món, Barcelona, Quaderns Crema, 1989.

--Periodisme, edició i introducció de Josep Badia, Barcelona, Quaderns Crema, 1989.

Yates, Alan, Una generació sense novel·la?, Barcelona, Edicions 62, 1975.