Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945) (CONT2016-2018)

Tesis defendidas en el marco del proyecto

Contacto

Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

xavier.pla@udg.edu

Proyecto financiado por

Tesis defendidas en el marco del proyecto

CAROL Geronès, Lídia (2016): “Fortuny” de Pere Gimferrer o el bric-à-brac de la Belle Époque: una novel·la singular en el panorama narratiu català dels anys vuitanta. Dir. Xavier Pla, Universitat de Girona. Calificación: excelente cum laude.


BUSQUETS Alibés, Ester (2016): L'ètica del tenir cura en Lev Tolstoi. Una aproximació a partir de La mort d'Ivan Ilitx. Dir. Co-directoras: Begoña Román y Sílvia Coll-Vinent, Universitat Ramon Llull. Calificación: excelente cum laude.


RIDEOUT, Julia (2017): Women’s writing networks in Spanish Illustrated Magazines 1877-1910. Dir. Jordi Cornellà, University of Glasgow.


QUERA Carré, Alfons (2017): Josep Pla i la defensa de la literatura catalana en la postguerra (1946-1956). Dir. Xavier Pla, Universitat de Girona.

 

STASIAKIEWICZ, Zofia (2018): "Pseudonoble, pseudoestudiant, pseudopolonès, pseudoexiliat, pseudoescriptor, pseudointel·lectual i pseudoprovocador". La recepció de l'obra literària de Witold Gombrowicz a Espanya en textos escollits (1968-2014). Dir. Xavier Pla i Barbero (Universitat de Girona) y Bozena Zaboklicka.