Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945) (CONT2016-2018)

Libros

Contacto

Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

xavier.pla@udg.edu

Proyecto financiado por

Libros

» Libros


FUENTES, M.; MONTERO, F. (2018): Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra. Barcelona: Museu d'Història de Catalunya.

 

 

 

 

MONTERO, F., ed. (2017): Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra. Palafrugell: Fundació Josep Pla.

 

 

 

 

 

 

 


MONTERO, F. (2016): Manuel Brunet. El periodisme d'idees a l'ull de l'huracà. Catarroja-Barcelona: Editorial Afers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA, Xavier; Fuentes, Maximiliano; Montero, Francesc, eds. (2016): A Civil War of Words. The cultural impact of the Great War in Catalonia, Spain, Europe and a Glance at Latin America. Bern: Peter Lang.

PLA, X., ed. y “Justificación” (2016): Proust a Catalunya. Lectors, crítics, traductors i detractors de la Recherche. Barcelona: Arcadia.
 


» Capítulos de libros


COLL-VINENT, S. (2016): "La cruzada contra la eugenesia", en The Chesterton Review (en español), VII-1, pp. 36-47.


FUENTES, M.; MONTERO, F. (2018): "Presentació", en FUENTES, M.; MONTERO, F., eds.: Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra. Barcelona: Museu d'Història de Catalunya, pp. 10-13.


FUENTES, M.; MONTERO, F.; PUJOL, J. (2018): "Les memòries de la Gran Guerra", en FUENTES, M.; MONTERO, F., eds.: Flames a la frontera. Catalunya i la Gran Guerra. Barcelona: Museu d'Història de Catalunya, pp. 92-107.


GONZÁLEZ, J. R. (2016): “Toward a Pro-Ally Collective Imagination: Spanish writers in the face of the Great War”, en PLA, X.; FUENTES, M.; MONTERO, F., eds.: A Civil War of Words. The Cultural Impact of the Great War in Catalonia, Spain, Europe and a Glance at Latin America. Bern: Peter Lang, pp. 377-405.


MONTERO, F. (2017): "Catalunya és Grècia? La desmitificació de l'herència clàssica a 'El meravellós desembarc dels grecs a Empúries' (1925) de Manuel Brunet", en JUFRESA, M., ed.: Els clàssics i la llengua literària. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, pp. 157-179.


MONTERO, F. (2017): "Everyday Life in the Trenches, Bivouac Literature. The Anti-epic Tone of the Catalan Testimony of Frederic Pujulà During the Great War", en ARTICO, T., eds.: From the Front. Zibaldone della Grande Guerra. Canterano: Aracne Editrice, pp. 31-40.


MONTERO, F. (2017): "'Nuestra excursión a Llansá i San Pedro de Roda' (1913). Paisatge, literatura i sensació en un text primerenc de Josep Pla", en 175 anys de l'institut Jaume Vicens Vives. Micel·lània d'Estudis. Girona: Institut Jaume Vicens Vives, pp. 278-301.


MONTERO, F., (2017): "Presentació", en PLA, J.; MONTERO, F., ed.: Fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses. Barcelona: Destino.


MONTERO, F.; DUARTE, A. (2016): “Fighting and Writing for Catalonia and France: Frederic Pujulà and the Catalan Volunteers in the Trenches”, en PLA, X.; FUENTES, M.; MONTERO, F., eds.: A Civil War of Words. The Cultural Impact of the Great War in Catalonia, Spain, Europe and a Glance at Latin America. Bern: Peter Lang, pp. 377-405.


MONTERO, F. (2016): "Manuel Brunet, cronista de las dos guerras mundiales", en GONZÁLEZ García, J. R.; MARTÍN Jiménez, V.; GIL-ALBARELLOS, S.; ALONSO Nogueira, A., eds.: Testimonios del desastre. Periodistas y escritores en los campos de batalla. Gijón: Trea, pp. 153-168.


PLA, X. (2016): "Barcelona, at the Edge of Genres: Literature, Information and Propaganda during WWI and After", en GRIFFITHS, A.; PRIETO, S.; ZEHLE, S.: Literary Journalism and WWI. Marginal Voices. Nancy: Presses universitaires de Nancy-Editions Universitaires de Lorraine.


PLA, X. (2018): "Cazadores y pescadores. Sobre una tipología de escritores en Josep Pla y Miguel Delibes", en Josep Pla y Miguel Delibes. El escritor y su territorio. Madrid: Sílex, pp. 109-136.


PLA, X. (2016): "’A war is a volcano'. Theorists of war, Journalists in the Trenches and Intellectual Positions from Barcelona during the Great War", en A civil War of Words. The cultural impact of the Great War in Catalonia, Spain, Europe and a Glance at Latin America. Bern: Peter Lang.


RAFANELL, A. (2016): “The Squadron of the Star: Catalan War Poetry”, en PLA, X.; FUENTES, M.; MONTERO, F., eds.: A Civil War of Words. The Cultural Impact of the Great War in Catalonia, Spain, Europe and a glance to Latin America. Bern: Peter Lang, pp. 299-324.