If the contents are not translated, you can use the automatic translator

El mundo de ayer: La figura del escritor-periodista ante la crisis del nuevo humanismo (1918-1945) (CONT2016-2018)

Conferences and seminars

Contact

Literatura de l'Edat Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Universitat de Girona
Facultat de Lletres
Plaça Ferrater Mora, 1
17071, Girona

xavier.pla@udg.edu

Project Financed By

Conferences and Seminars

» Organització de congressos

Simposi Internacional: PRUDENCI I AURORA BERTRANA. ENTRE DOS SILENCIS. Març de 2018. Veure el programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada: JOSEP PLA Y MIGUEL DELIBES. EL ESCRITOR Y SU TERRITORIO. Octubre 2017. Veure el programa.

 

 

 

 

 

Jornada: PROUST A CATALUNYA. EXPERIÈNCIES DE LECTURA (LECTORS, CRÍTICS, TRADUCTORS I DETRACTORS DE LA "RECHERCHE"). Juny 2016. Veure el programa.

 

 

 

 

 

 

 

  29/01/2016: John S. Back (U. Lorraine): "'The paper cannot live by poems alone': World War I Trench Journals as (Proto-) Literary Journalism". Veure més informació.

 

02/03/2018: Jesús Revelles (UIB): "Josep Pla i Portugal. Mètodes, objectius i motivació d'una recerca". Veure més informació.

 

 

 

» Participació en congressos

 

COLL-VINENT, S.: "Joan Estelrich, entre l'humanisme i el comparatisme", dins Comparatistes sense comparatisme. I Simposi de literatura comparada a Catalunya. Universitat de Barcelona, 10-12 de febrer de 2016.

 

COLL-VINENT, S.: "Valery Larbaud i la literatura catalana (1918-1937): la ciutat i els llibres", dins III Jornada LITCAT. Universitat d'Alacant, 17 de maig de 2016.

 

COLL-VINENT, S.: "Maurici Serrahima i Proust", dins Proust a Catalunya. Experiències de lectura. Universitat de Girona, 9-10 de juny de 2016.

 

COLL-VINENT, S.; SANZ ROIG, D.: "Las editoriales como agentes: redes y mediadores en el campo literario catalán", dins Hacia un marco metodológico de la edición. Universidad de Alcalá de Henares, 25 de novembre de 2016.

 

CORNELLÀ, J.: "Multilingualism in Contemporary Catalan Literature", dins Conference Multilingual (Con)figurations: Catalan and Ukranian in Dialogue. University of Cambridge, 24th March 2017.

 

CORNELLÀ, J.: "La función del libro ilegal en el sistema editorial de posguerra", dins Hacia un marco metodólgico y teórico para la historia de la edición. Universidad de Alcalá de Henares, 25 de novembre de 2016.

 

CORNELLÀ, J.: "Traducció, erotisme i (auto)censura epigonal durant la transició i el període democràtic", dins Traducció, món editorial i literatura catalana (1975-2000). Universitat Pompeu Fabra, 16 de desembre 2016.

 

CORNELLÀ, J.: "Importació i distribució de llibres illegals durant el franquisme", dins Conference II Jornada d'Historia de l'Edició: Exilis, Censures i Resistències. Universitat de Barcelona, 9 de novembre de 2016.

 

CORNELLÀ, J.: "Oh, Calvary! i Míster Evasió de Blai Bonet: editar la censura al segle XXI", dins Com un tigre en construcció (Blai Bonet: lectures i indagacions). Universitat de les Illes Balears, 8 d'abril de 2016.

 

MONTERO, F.: "Josep Pla, Carles Fages de Climent i Manuel Brunet: d'Emporion a l'Empordà", dins Jornades de la Secció Filològica de l'IEC a Castellò d'Empúries. 13-14 d'abril de 2018.

 

PUIG, M.: "Les fronteres. Paisatges de la narrativa catalana actual: estètica i sentit de la frontera en Vicenç Pagès, Joan Todó i Francesc Serés", dins LXII Anglo-Catalan Society's Annual Conference. 11-13 de novembre de 2016.

 

PUIG, M.: "La representació del paisatge en la literatura catalana contemporània. Una síntesi", dins I Congrés de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana. 27-29 de setembre de 2017.

 

LAFUENTE, M.: "Blai Bonet i la novel· la de postguerra: tremendisme i cruesa en El mar (1958)", dins LXII Anglo-Catalan Society's Annual Conference. 11-13 de novembre de 2016.

 

LAFUENTE, M.: "El mar de Blai Bonet: dos mecanoscrits, una novel·la", dins I Congrés de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana. 27-29 de setembre de 2017.

 

RODRÍGUEZ, F.: assistència al XIV Congreso Internacional Aleph “Transbordos literarios: correspondencias y confines en la literatura hispánica”. 17-20 d'abril de 2017.