ARCO

Projecte

Contacte

 

Projecte ARCO

Aquest projecte se centra en l'anàlisi de diversos instruments amb la finalitat d'augmentar la productivitat agrària i conservar els recursos naturals. D'aquesta manera, pretén respondre a dos dels reptes socials de la convocatòria, el d'aconseguir una producció i gestió sostenible de l'agricultura i assegurar la integritat mediambiental com a suport a la competitivitat i el desenvolupament socioeconòmic.


OBJECTIUS

 

  • Analitzar diverses eines per aconseguir un increment de la producció agrícola

Per a això es planteja determinar el moment òptim de l'adopció d'una nova varietat agrícola per part de l'agricultor amb l'objectiu de millorar la seva difusió. Es buscarà a més la manera d'orientar programes de difusió tecnològica, de tal manera que es tingui en compte l'heterogeneïtat dels agricultors, i es determinarà quins paquets complementaris (programes d'informació, ajudes…) han d'acompanyar la introducció de noves tecnologies. També es vol contribuir a determinar la probabilitat dels agricultors a participar en programes d'assegurances com a mesura per reduir la incertesa i incrementar la productivitat agrícola.  • Avançar en l'estudi de la gestió òptima de dos recursos naturals fonamentals per a la producció agrària, l'aigua i el sòl, amb la finalitat d'impulsar accions col·lectives que millorin l'eficiència de la seva gestió

La creixent competència urbana i industrial pels recursos hídrics i la progressiva degradació dels ecosistemes aquàtics, fan necessari generar informació rellevant que faciliti la presa de decisions en les polítiques d'aigua relacionades amb l'agricultura, i que permeti introduir elements sostenibles en l'ús d'aquests recursos. El projecte s'enfoca a la gestió d'aqüífers i a la seva autorregulació amb base a l'existència d'associacions d'usuaris que promouen la implementació de bones pràctiques de gestió amb la imposició de sancions no monetàries en forma de rebot o exclusió social. En referència a la conservació del sòl, el projecte proposa analitzar si les cooperatives faciliten la inversió dels agricultors en tecnologies que conserven la fertilitat del sòl i avaluar l'efectivitat de diferents polítiques amb aquest objectiu.  • Introduir dos elements innovadors que contribueixen a una agricultura més sostenible

D'una banda es té en compte que les decisions de producció i inversió dels agricultors es veuen afectades per les decisions dels altres agricultors i, en conseqüència, afectaran a la sostenibilitat agrària. Per tant, es busca mesurar la influència de la col·lectivitat en les decisions individuals. Els resultats d'aquesta línia serviran de base per a l'anàlisi de les dues primeres línies de recerca, amb l'objectiu de dissenyar nous instruments de gestió. A més, el projecte té en compte que l'agricultura competeix amb els sectors urbà i industrial per l'aigua disponible i per tant les estratègies d'una gestió integral de l'aigua són de gran interès per a l'agricultura. Així, es durà a terme una anàlisi de la gestió integrada de l'aigua complementària a l'anàlisi interna del sector agrari.