ARCO

Inici

Contacte

 

ARCO - Agricultura, gestió dels Recursos naturals i acció COl·lectiva

Agricultura, gestió dels Recursos naturals i acció COl·lectiva

 

Benvinguts a la pàgina web del projecto "Agricultura, gestió dels Recursos naturals i acció COl·lectiva", 2016-2020. 


El projecte ARCO sorgeix d'un dels reptes més importants de la humanitat al segle XXI: l'adaptació i moderació del canvi climàtic. Això significa, especialment, un desafiament per a la producció agrària. Segons les projeccions de la FAO la producció total d'aliments ha d'augmentar un 70% entre 2005 i 2050 per satisfer les necessitats d'una població estimada en 9.1 mil milions d'habitants. Al mateix temps, la producció agrària ha de conservar el sistema ecològic per mantenir la seva base productiva. Equilibrar aquests dos objectius implica l'obligació d'adoptar mètodes de producció més eficients i sostenibles alhora.

Tenint en compte que el canvi climàtic dificulta l'alineació d'aquests dos objectius es pretén estudiar detalladament diversos instruments que permeten augmentar la productivitat i conservar els recursos naturals. En concret, el projecte analitza diferents eines de gestió de dos recursos naturals específics. Com a punts centrals es proposen: 


a) la capacitat productiva de l'agricultura com a base alimentària,
b) la conservació dels recursos bàsics de l'ecosistema agrari: aigua i sòl, 
c) diferents mètodes d'accions col·lectives com a eix vertebrador per al disseny de nous instruments de gestió.


Més enllà de la gestió de l'aigua en agricultura és previsible que el canvi climàtic augmenti la pressió sobre la pauta d'assignació d'aigua entre els sectors agrari, industrial i domèstic. Així, l'establiment de sistemes efectius de governança és clau per a la correcta implementació de qualsevol estratègia de gestió integrada dels recursos hídrics (UN Water, 2006). Ja que l'agricultura és el sector amb un major ús consumptiu d'aigua, les estratègies de gestió integral de l'aigua tindran especial rellevància per a la sostenibilitat del sector agrari. D'aquesta manera es pretén dur a terme una anàlisi de la gestió integrada que complementa l'anàlisi de la gestió de l'aigua del sector agrari.

La qualitat i la disponibilitat futura dels recursos naturals depenen de la seva qualitat i disponibilitat en el passat. Per tant el disseny de règims de gestió sostenible d'aquests recursos ha de fonamentar-se en un marc dinàmic. El nucli d'aquest projecte és l'anàlisi dinàmica d'instruments nous de gestió que permeten respondre a l'efecte del canvi climàtic, que posa en perill la conservació d'aquests recursos.


 

A l'esquerra trobareu informació sobre el projecte ARCO: els objectius, les persones involucrades, així com els resultats i alguns enllaços interessants.

 

 

Projecte finançat amb fons de:

ECO2016-75927-R