If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dr. Bosch Barrera, Joaquim
General information
 
Dr. Bosch Barrera, Joaquim

Departament: Ciències Mèdiques

Àrea de coneixement: Medicina

Brief CV