If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Sra. Niell Colom, Mariona
General information
  • 972419863

  • Despatx: 220
 
Sra. Niell Colom, Mariona

Departament: Didàctiques Específiques

Àrea de coneixement: Didàctica de L'expressió Plàstica

Institut: Institut de Recerca Educativa

Grup de recerca: Udigitaledu: Creative Learning, Steam And Social Change