If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dr. Francisco Abril Morales
General information
  • EDUCACIÓ
    Plaça Sant Domènec 9
    17004 - GIRONA
    Despatx:
 
Dr. Francisco Abril Morales

Departament: Empresa

Àrea de coneixement: Sociologia

Brief CV