If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dra. Laura Garcia Taberner
General information
  • 616246912 (mòbil), 9371 (intern)
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 203
 
Dra. Laura Garcia Taberner

Departament: Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada

Grup de recerca: Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions

Brief CV