If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dra. Maria Luisa Garcia-romeu de Luna
General information
  • 972 41 8265
  • POLITÈCNICA II
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 102
 
Dra. Maria Luisa Garcia-romeu de Luna

Departament: Enginyeria Mecànica i De la Construcció Industrial

Àrea de coneixement: Enginyeria Dels Processos de Fabricació

Grup de recerca: Grup de Recerca en Enginyeria de Procés, Producte i Producció. Grep

Brief CV