Plana personal

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Miguel Costas Salgueiro
Informació general
  • 972 41 8333
  • 9842
  • CIÈNCIES
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 210
 
Dr. Miguel Costas Salgueiro

Departament: Química

Àrea de coneixement: Química Inorgànica

Institut: Institut de Química Computacional i Catàlisi

Grup de recerca: Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (Qbis-cat)

Currículum abreujat

Miquel Costas va nèixer a Vigo el 1971. Es va graduar en Química a la Universitat de Girona el 1994, on va continuar els seus estudis de doctorat. La seva formació en investigació durant el periode doctorat inclou estades científiques a Texas A&M sota la supervisió del professor Derek Barton (1996), i a Basel amb el grup del professor Andreas Zuberbüehler (1998). Després d'obtenir el doctorat, va iniciar una etapa post-doctoral al grup del Prof. Lawrence Que, Jr, a la University of Minnesota amb una beca de la Fundació La Caixa Fellowship. El septembre del 2002 va retornar a Girona amb un contracte del programa Ramon i Cajal, i va esdevenir professor Titular a l'abril del 2003. Al 2005 va fer una estada científica a Carneggie Mellon University, al grup del professor Eckard Munck. Desde 2006, és un dels directors del grup de recerca de Quimica Bioinorgànica i Supramolecular (QBIS) de la UdG. Els meus interessos en recerca són amples i inclouen la comprensió fonamental dels mecanismes d'activació de la molècula de O2, així com els mecanismes d'oxidació de substrats orgànics mediada per metalls que tenen rellevància biològica, especialment Fe, Cu i Mn. Recerca al grup també està dedicada al desenvolupament de la catàlisi d'oxidació bioinspirada per poder mediar reaccions selectives en condicions medioambientalment no agresives, i l'aplicació d'aquestes reaccions a problemes de rellevància tecnològica actual tals com la síntesi química, química medioambiental, desebvolupament de metalogrogues i problemes relacionats amb l'energia. Al 2008 i al 2013 va ser guardonat amb premis ICREA Acadèmia de la Generalitat de Catalunya i va obtenir una ERC-Starting Grant del European Research Council per al desenvoluament de catalitzadors bioinspirats d'oxidació d'enllaços C-H i C=C. El 2014 va ser guardonat amb el premi de la Reial Societat Espanyola de Química per excelència en recerca. Ha estat professor visitant a la Universitat d'Utrecht. També lidera projectes de recerca del Ministerio de Ciencia y tecnologia, inclós un projecte del programa Consolider Ingenio.

Resum de la producció científica;

>130 publicacions en revistes internacionals, >7000 citations, h index = 40

Director de 12 tesis defensades

> 100 conferències invitades en Universitats internacionals i congressos científics internacionals.