If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dr. Josep Miquel Palaudarias i Marti
General information
  • 972418012
  • EDUCACIÓ
    Plaça Sant Domènec 9
    17004 - GIRONA
    Despatx: 229
 
Dr. Josep Miquel Palaudarias i Marti

Departament: Pedagogia

Àrea de coneixement: Teoria i Història de L'educació

Institut: Institut de Recerca Educativa

Grup de recerca: Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals. Gres

Brief CV