If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dr. Joan Sole Pla
General information
  • 9883
  • ECONOM/EMPRES
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 326
 
Dr. Joan Sole Pla

Departament: Economia

Àrea de coneixement: Economia Aplicada

Institut: Institut de Recerca en Turisme (Insetur)

Grup de recerca: Xarxes Organitzatives, Innovació i Desenvolupament d'Estratègies i Productes Turístics (Onit)

Brief CV