If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dra. Vazquez Rojas, Maria del Carmen
General information
  • 972419882
  • DRET
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 424
 
Dra. Vazquez Rojas, Maria del Carmen

Departament: Dret Privat

Àrea de coneixement: Filosofia del Dret

Grup de recerca: Filosofia del Dret

Brief CV