If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dr. Joan Andreu Mayugo Majo
General information
  • 972 41 8853
  • POLITÈCNICA II
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 103
 
Dr. Joan Andreu Mayugo Majo

Departament: Enginyeria Mecànica i De la Construcció Industrial

Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica

Grup de recerca: Anàlisi i Materials Avançats Per Al Disseny Estructural. Amade

Brief CV