If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dr. Joan Nogue i Font
  • 972 41 8715
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: 3.5
 
Dr. Joan Nogue i Font

Departament: Geografia

Àrea de coneixement: Geografia Humana

Institut: Institut de Medi Ambient

Grup de recerca: Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Brief CV