If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dr. Narcis Clara Lloret
General information
  • 972 41 8373
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 216
 
Dr. Narcis Clara Lloret

Departament: Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada

Grup de recerca: Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions

Brief CV