If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Plana personal

Universitat de Girona Personal page of Dr. Juan Gonzalez Martinez
General information
  • (+34) 972 41 87 45
  • EDUCACIÓ
    Plaça Sant Domènec 9
    17004 - GIRONA
    Despatx: 240
 
Dr. Juan Gonzalez Martinez

Departament: Pedagogia

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar

Brief CV