If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Publicacions

Universitat de Girona Personal page of Dr. Joan Sole Pla
General information
 

Book publications

Capítol de llibre
Ronquillo, Anna; Saurina, Carme; Solé, Joan  "Planificació educativa i rendiment acadèmic ." Línies de recerca i d’innovació docent dins l’àmbit de l’educació superior. Girona (ESP): , 1997. 

 

 

source of the data: System of information GREC