If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Participació en projectes

Universitat de Girona Personal page of Dr. Soler Subils, Joaquim
  • joaquim.soler@udg.edu
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria
 

Project participation

Projecte
Projects: Les societats paleolítiques al nord-est de Catalunya (MPCUdG2016/102)
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Julia Maroto Genover; Narcis Soler Masferrer
Researchers: 04
Amount: 13500 €
Period: 2016-2018
Projects: La conducta de los Neandertales en el aprovisionamiento de recursos y su comparación con la de los humanos del Paleolítico superior (2) (HAR2016-76760-C3-3-P)
Entity Ministerio de Economía y Competitividad
Directed by:  Julia Maroto Genover; Narcis Soler Masferrer
Researchers: 04
Amount: 27830 €
Period: 2016-2019
Projects: La conducta de los Neandertales en el aprovisionamiento de recursos y su comparación con la de los humanos del Paleolítico superior (HAR2013-48784-C3-2-P)
Entity Ministerio de Economía y Competitividad
Directed by:  Julia Maroto Genover; Narcis Soler Masferrer
Researchers: 02
Amount: 24200 €
Period: 2014-2017
Projects: La integració del Santuario Arqueológico de Pachacámac a un entorn social desfavorit (PERÚ) ()
Entity Oficina de Cooperació de la UdG
Directed by:  Núria Sala Vila
Researchers:
Amount: 3411 €
Period: 2014-
Projects: El Paleolítico medio de la cueva de la Arbreda (HAR2010-19120)
Entity Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers: 03
Amount: 56870 €
Period: 2011-2014
Projects: Ajudes Beatriu de Pinós per a la contractació de personal investigador postdoctoral (2007 BP-B1 00084)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Joaquim Soler Subils; Narcis Soler Masferrer
Researchers: 2
Amount: 66064 €
Period: 2008-2010
Projects: El noreste peninsular desde el primer auriñaciense hasta la fin del solutrense. El ejemplo del Reclau Viver de Serinyà. (HUM2007-63435/HIST)
Entity Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers: 03
Amount: 44407 €
Period: 2007-2010
Projects: Conservación y protección del patrimonio cultural del pueblo saharaui. (05303)
Entity AECI
Directed by:  Narcís Soler Masferrer
Researchers: 8
Amount: 36000 €
Period: 2006-2008
Projects: El poblament paleolític a la serra de l'Albera i la serra de Roda (437 K121 N630)
Entity Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Joaquim Soler Subils
Researchers:
Amount: 4000 €
Period: 2006-2007
Projects: Intervencions en el Museu Nacional del poble Sahrauí i accions per a la defensa de la identitat sahrauí i la conservació del patrimoni històric i cultural del Sàhara Occidental ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers:
Amount: 6500 €
Period: 2006
Projects: Beques postdoctorals a Espanya i a l'estranger ()
Entity Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Directed by:  Joaquim Soler Subils
Researchers: 1
Amount: 4450 €
Period: 2005-2007
Projects: Foment de la identitat del poble sahrauí i conservació del seu patrimoni cultural a través de les activitats del Museu Nacional a Algèria ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers:
Amount: 11100 €
Period: 2005
Projects: El paleolític mitjà al nord-est de Catalunya (2003/1972)
Entity Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers: 03
Amount: 0 €
Period: 2003-2006
Projects: Art rupestre i societats prehistòriques al Sàhara ()
Entity Universitat de Girona (UdG)
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2003
Projects: Los últimos cazadores paleolíticos del noreste peninsular (BHA2002-02342)
Entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers: 03
Amount: 5888 €
Period: 2002-2005
Projects: El Montgrí a la prehistòria ()
Entity Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers:
Amount: 0 €
Period: 2002
Projects: Projecte d'estudi i valorització dels monuments megalítics i dels llocs d'interès prehistòric de Tossa de Mar (437 K121 N844)
Entity Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers:
Amount: 30000 €
Period: 2002
Projects: Materials de les coves prehistòriques de Serinyà ()
Entity Institut d'Estudis Catalans (IEC)
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers:
Amount: 38000 €
Period: 2001-2005
Projects: El paleolític mitjà al nord-est de Catalunya (2001/1936)
Entity Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers: 03
Amount: 0 €
Period: 2000-2002
Projects: El paleolítico Medio reciente en el noroeste de Cataluña (PB97-0656)
Entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Directed by:  Narcis Soler Masferrer
Researchers: 03
Amount: 2644 €
Period: 1998-2001


Datum references: System of information GREC