If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Participació en projectes

Universitat de Girona Personal page of Dr. Bosch Ballbona, Joan
General information
  • 972 41 8213
  • joan.boschb@udg.edu
  • ST. DOMÈNEC
    Plaça Ferrater Mora 1
    17004 - GIRONA
    Despatx: Direcció de Departament, Segon Pis
 

Project participation

Contracte
Projects: Contextualització i estudi històric del Barroc al Solsonès i estudi de museïtzació i disseny gràfic ()
Entity Consell Comarcal del Solsonès
Directed by:  Joan Bosch Balbona
Researchers: 2
Amount: 16103 €
Period: 2015
Projects: Coonveni de Col·laboració Científica entre el Ministeri de Cultura del Govern d'Andorra i la Fundació ICRPC ()
Entity Ministeri de Cultura
Directed by:  Joan Bosch ballbona
Researchers: 2
Amount: 16250 €
Period: 2013-2014
Projects: Contracte de col·laboració científica amb el govern d'Andorra: Estudi i catalogació del patrimoni artístic de les valls d'Andorra (ss.XVI-XVIII) (636/08)
Entity Ministeri del Portaveu del Govern d'Andorra
Directed by:  Joan Bosch Ballbona
Researchers: 3
Amount: 18000 €
Period: 2008-2009


Projecte
Projects: Grup de Recerca en patrimoni cultural de Catalunya. Modalitat: Grup de recerca preconsolidat (GRPRE). (2017 SGR 00835)
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Joaquim Nadal Farreras
Researchers: 5
Amount: 11350 €
Period: 2017-2019
Projects: Arte, oficio y mercado: la condición del artista en Cataluña y Baleares durante los siglos XV al XVIII ( (AOMCAC) (HAR2015-66465-C2-1-P)
Entity Ministerio de Economía y Competitividad
Directed by:  Joan Bosch Ballbona
Researchers: 02
Amount: 21296 €
Period: 2016-2019
Projects: COLECCIONISMO Y GUSTO ARTISTICO DE LA ARISTOCRACIA CATALANA Y MALLORQUINA EN EPOCA MODERNA. CREACION Y DISPERSION DE UN PATRIMONIO (HAR2012-39182-C02-01)
Entity
Directed by:  Joan Bosch Ballbona
Researchers: 06
Amount: 18000 €
Period: 2013-2015
Projects: Art en Perill: Cens i Memòria de la Destrucció ()
Entity
Directed by:  Marià Carbonell Buades
Researchers: 7
Amount: 55000 €
Period: 2011-2013
Projects: Recepción del Arte Barroco en Cataluña (1640-1808). Fortuna Historiográfica y Vicisitudes Patrimoniales. (HAR2009-14149-C02-01)
Entity Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Directed by:  Joan Bosch Ballbona
Researchers: 06
Amount: 48400 €
Period: 2010-2013
Projects: Art del Renaixement i del Barroc a Catalunya ()
Entity Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Directed by:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Researchers: 10
Amount: 0 €
Period: 2009-2013
Projects: Cataluña en la encrucijada de las artes del Renacimiento (1450-1640): itinerarios, fortuna y recuperación de un patrimonio. (HUM2006-12604-C02-01)
Entity Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Directed by:  Joaquim Garriga Riera
Researchers: 04
Amount: 70422 €
Period: 2006-2009
Projects: Fuentes y modelos de las artes figurativas en Cataluña, 1640-1714 (HUM2005-24424-E/HIST)
Entity Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Directed by:  Joaquim Garriga Riera
Researchers: 5
Amount: 6000 €
Period: 2006-2007
Projects: Arte del Renacimiento y del Barroco en Cataluña (2005SGR 0832)
Entity Generalitat de Catalunya
Directed by:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Researchers: 08
Amount: 32600 €
Period: 2005-2008
Projects: Fuentes y modelos de las artes figurativas en Cataluña, 1640-1714. (BHA2003-09140-C02-01)
Entity Ministerio de Ciencia y Tecnología
Directed by:  Joaquim Garriga Riera
Researchers: 05
Amount: 57000 €
Period: 2003-2006
Projects: Beques per a estades de recerca fora de Catalunya ()
Entity Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Directed by:  Joan Bosch Ballbona
Researchers: 1
Amount: 4267 €
Period: 2001
Projects: Arte del Renacimiento y del Barroco en Cataluña (2001SGR 00155)
Entity
Directed by:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Researchers: 08
Amount: 31844 €
Period: 2001-2004
Projects: (MODALITAT P1) Fuentes y modelos de las artes figurativas en Cataluña, 1500-1640 (fuentes y modelos de origen italiano) (BHA2000-0430-C02-01)
Entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Directed by:  Joaquim Garriga Riera
Researchers: 02
Amount: 10097 €
Period: 2000-2003
Projects: Arte del Renacimiento y del Barroco en Cataluña (1999SGR 00116)
Entity
Directed by:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Researchers: 08
Amount: 8418 €
Period: 2000-2001
Projects: Arte del Renacimiento en Cataluña (1997SGR 00182)
Entity
Directed by:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Researchers: 09
Amount: 6613 €
Period: 1998-1999
Projects: Corpus documental e iconográfico del arte renacentista y barroco en Cataluña, 1500-1714 (Lérida, Gerona y Rosellón) (PB96-1175-C02-02)
Entity Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Directed by:  Joaquim Garriga Riera
Researchers: 04
Amount: 9917 €
Period: 1997-2000
Projects: La intervenció sobre el patrimoni artístic, arquitectònic i documental a les comarques gironines 1936-1975 (S-U)
Entity Altres Organismes Nacionals
Directed by:  Maria Asuncion Roig Torrento
Researchers: 05
Amount: 3005 €
Period: 1997-1998
Projects: Arte del Renacimiento en Cataluña (1995SGR 82)
Entity
Directed by:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Researchers: 07
Amount: 8417 €
Period: 1996-1997
Projects: Corpus documental e iconográfico del arte del Renacimiento en Cataluña (c. 1500-1640) (DGICYT. PB93-0882)
Entity Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Directed by:  Bonaventura Bassegoda Hugas
Researchers: 08
Amount: 10097 €
Period: 1994-1997


Datum references: System of information GREC