Mobilitat i intercanvi

Registre de convidats

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi
17003 Girona


Outgoing

Anna Critg
Tel. 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Erasmus+ Traineeships

Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Erasmus+ STA, STT

Patrícia Eyskens

Tel. 972419559

patricia.eyskens@udg.edu

 

 

Horari d'atenció al públic:

Dill - Div: 9:30-14:00

Dts: 15:30-16:45

(tardes només amb cita prèvia)

Juliol i Agost només matins

 

Registre de convidats

registre de convidats

 

El Registre de Convidats és una aplicació on line que té com a objectiu que la UdG tingui coneixement de l’arribada i estada en la nostra comunitat d’aquelles persones que, procedents d’altres institucions, no estan vinculades “contractualment” a la nostra universitat. Davant dels possibles dubtes que us puguin sorgir, a banda del vostre amfitrió, cada centre docent té designat un responsable del Registre de Convidats que us atendrà en tot allò que us calgui.

Aquesta informació ens ha de permetre no només completar el coneixement de saber qui ve a la UdG i què hi ve a fer, sinó també -i encara més important des de la perspectiva de la seva acollida- poder oferir-los els nostres serveis.

Avui per avui, i sense cap voluntat de limitar-nos-hi, aquests són:

  • una acreditació UdG per a l’accés a les instal·lacions universitàries.
  • un identificador i una paraula clau per garantir l’accés al serveis de wi-fi de la UdG, així com l’accés a la intranet si s’escau

En cap cas, aquest formulari substitueix cap tràmit que no siguin els indicats. Per allotjament, desplaçaments, etc... s’ha de recórrer als circuits habituals.

 

Accediu des d'aquí a l'aplicació de registre de convidats.

 


 

RESPONSABLES DEL REGISTRE DE CONVIDATS PER CENTRES

 

Facultat o centre

Responsable

Facultat d'Educació i Psicologia

Sra. Margarida Núñez

Facultat de Lletres

Sra. Marta Escuder

Facultat de Ciències

Sra. Dolors Gallardo

Facultat de Dret

Sra. Marta Blasi

Escola Politècnica Superior

Sr. Jaume Masó

Facultat d'Infermeria

Sr. Josep Bruguera

Fac. de C. Econòmiques i Empresarials

Sra. Carina Vila

Facultat de Turisme

Sra. Montse Linde

Facultat de Medicina

Sr. Josep Bruguera

Serveis Centrals

Sra. Raquel Solà (Oficina de Relacions Exteriors)
Parc Científic i Tecnològic Sra. Susanna Santaulària