Mobilitat i intercanvi

Programes

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi
17003 Girona

Programes gestionats per l'ORE

Projectes ORE

 

 

En línies generals, són competència dels serveis de relacions internacionals (a la UdG, l'ORE) aquells programes que tenen com a objectiu la internacionalització de la institució o l'intercanvi d’estudiants  PDI i PAS, tot i que de vegades se n’hi afegeixen d’altres com a resultat d’alguna “tradició de gestió”, interna de cada institució o, fins i tot, d'alguna convocatòria esparsa d'algun organisme emissor. 

 

 


 

PROGRAMES ACTIUS