Plana personal

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Jover Avella, Gabriel
Informació general
  • 972 41 8223
  • ECONÒMIQUES
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 007
 
Dr. Jover Avella, Gabriel

Departament: Economia

Àrea de coneixement: Història i Institucions Econòmiques

Institut: Institut de Recerca Històrica

Grup de recerca: Història de Les Societats Rurals

Currículum abreujat

Gabriel Jover Avellà és doctor en la història econòmica moderna per la Universitat de Barcelona (1997). Des de 1990 a 1994, fou professor ajudant d'història econòmica a la Universitat de Barcelona. I des de 1994 ocupà una plaça de professor ajudant la Universitat de Girona. El 2003 esdevingué Professor Titular de la mateixa Universitat. Imparteix cursos sobre història econòmica i ambiental. La seva recerca s’ha centrat en la història agrària i ambiental dels segles XVI a XVIII. Sobre les estadístiques oficials i els comptes privats dels grans patrimonis de l'illa de Mallorca i Catalunya estudia els canvis experimentats en la demanda i oferta de treball, i el maneig dels sistemes de cultiu mediterranis. El seu objectiu és comparar històricament societats agràries on dominava la gran explotació i la mà d’obra assalariada, com a l'illa de Mallorca, amb d’altres on dominava l’explotació pagesa familiar, com Catalunya.

Gabriel Jover Avellà is doctor in early modern economic history (University of Barcelona, 1997) and professor of economic history at the University of Girona. He teaches courses on economic and environmental history. His research is focused on agrarian and environmental history from the 17th to the 19th centuries. He uses official statistics and private accounts written by farms or big estates in the Majorca Island to analyze the changes experienced in labour demand and supply related with land-use and agricultural changes in Mediterranean organic agro-systems. His aim is to reconstruct a long-term historical comparative analysis between agrarian societies where large estates which hired wage labourers were predominant, like in the island of Majorca, and others where family farms were dominant, like Catalonia.