Plana personal

Universitat de Girona Plana personal del Dr. Clara Lloret, Narcis
Informació general
  • 972 41 8373
  • POLITÈCNICA IV
    Campus Montilivi
    17003 - GIRONA
    Despatx: 216
 
Dr. Clara Lloret, Narcis

Departament: Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada

Grup de recerca: Equacions Diferencials, Modelització i Aplicacions

Currículum abreujat

Recerca orientada a Fuzzy Systems i la seva aplicació al tractament de la incertesa en l'àmbit de l'economia i l'enginyeria. Plantejament i resolució de problemes d'optimizació combinatòria mitjançant Ant Colony Optimization algorithms aplicats a la gestió de sistemes urbans d'aigües residuals .