If the contents are not translated, you can use the automatic translator

SOSTENIBILITAT

Pla d'Ambientalització

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Pla d'Ambientalització


El Pla estratègic d’ambientalització es va plantejar a la Universitat de Girona l’any 1998, com l’eina més adient per gestionar de forma sostenible els recursos ambientals de què disposa cadascun dels diferents espais de la Universitat, així com per promoure actituds respectuoses amb el medi ambient en els seus diferents àmbits. L’encàrrec del disseny del Pla va recaure en l’Institut de Medi Ambient, que va concretar així el que avui integren els seus objectius i subobjectius. En l’actualitat, la gestió del Pla d’Ambientalització de la UdG és responsabilitat de l’Oficina Verda.