SOSTENIBILITAT

Objectius

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Objectius

Objectius

 

  1. Incorporar objectius i determinar actuacions de millora ambiental i promoció de la sostenibilitat, en la totalitat dels àmbits en els quals la UdG desenvolupa la seva influència i les seves actuacions.
  2. Situar la UdG en posició capdavantera en el marc de les universitats ambientalment sensibles.

 

Subobjectius:

 

  1. Estendre els hàbits d’actuació ambientalment correctes a tots els àmbits de la vida quotidiana de la UdG.
  2. Establir mecanismes de seguiment i millora contínua de la qualitat ambiental del campus.
  3. ntroduir hàbits i continguts mediambientals en els plans d’estudi, en la pràctica docent i en la formació per a la recerca.
  4. Col·laborar activament en la millora ambiental de la ciutat en el marc del planejament ambiental estratègic (Pla de ciutat, Agenda 21).
  5. Constituir-se en un ens impulsor de la millora ambiental en tots els territoris en els quals la UdG exerceix la seva acció.