SOSTENIBILITAT

Línies Estratègiques

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Línies Estratègiques

 

 

  1. Mobilitat: Vetllar per la progressiva disminució de l’ús del vehicle particular motoritzat afavorint la mobilitat amb mitjans de transport més eficients energèticament i ambiental, com l'anar a peu, en bicicleta, en transport públic i/o el cotxe compartit
  2. Ordenació i adequació d'espais: Vetllar per l’adequació dels diferents espais dels campus a les necessitats de la vida quotidiana, així com per la incorporació de criteris ambientals, ecològics i paisatgístics en el disseny urbanístic i la gestió d’aquests espais.
  3. Gestió de residus: Generar una política interna de prevenció de residus que reposi sobre el principi de les tres erres i la seva jerarquia: reduir, reutilitzar i reciclar.
  4. Optimització de recursos: Establir de forma generalitzada mesures actives i passives per aconseguir la màxima eficiència en el consum d'energia, aigua i materials en l'edificació, així com en l'adquisició de productes i serveis a la comunitat universitària.
  5. Formació per a la sostenibilitat: Introduir continguts ambientals per tal de despertar una comprensió adequada del medi ambient i de les possibles repercussions en l'exercici professional, i desenvolupar, coordinar i incentivar la recerca ambiental i ambientalitzada.
  6. Comunicació ambiental: Elaborar i promoure activitats i actuacions encaminades a informar i sensibilitzar a la comunitat universitària.