Estructura

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Estructura

Direcció:


La persona que ha d'ostentar la direcció de l'Oficina Verda, ha de ser membre de l'Institut de Medi Ambient i, com a tal, ha de formar part dels cossos docents de la Universitat de Girona. Té la consideració de delegada del rector. El nomenament es fa d'acord amb l'Institut de Medi Ambient, que manté la tutela científica i de recerca del Pla d'Ambientalització. Les seves funcions són:

 

  • Representar l' Oficina Verda dins i fora de l'àmbit universitari.
  • Proposar al Vicerector/a de Campus les reunions periòdiques amb la Comissió de campus.
  • Informar periòdicament a la Comissió de Govern i al Consell de l'Institut de Medi Ambient de les actuacions dutes a terme.
  • Organitzar i supervisar les actuacions de l'equip tècnic
  • Elaborar un informe anual de les activitats.

 

Organigrama: