If the contents are not translated, you can use the automatic translator

SOSTENIBILITAT

Col·laboracions

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Col·laboracions

L'Oficina verda, com a representant de la Universitat de Girona, participa en diferents fòrums, comissions, taules i grups de treball de major escala on es tracten temes de la seva competència (medi ambient, sostenibilitat). L'objectiu d'aquesta tasca fora de l'àmbit estricte de la UdG permet intercanviar experiències, comunicar la feina feta dins dels nostres campus, aprendre d'altres entorns així com col·laborar en la definició d'estratègies d'actuació o en l'execució d'accions a escales superiors.

És així com l'OV ha estat present o participa en els següents fòrums: