SOSTENIBILITAT

Urbanització

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Urbanització

El disseny i la construcció de la ciutat, entès com a hàbitat humà, ha de tenir en compte el repte de fer compatibles les funcions naturals, ecològiques, etc. del territori amb l'assoliment de les necessitats que la nostra societat demana. 

Les nostres ciutats evidencien alguns problemes ambientals als quals les noves tendències urbanístiques i d'ordenació del territori haurien d'abordar de forma seriosa: la gran despesa energètica, els hàbits de consum, excessiu consum de sòl i l'alteració del microclima urbà, entre d'altres.

 

La UdG, en el seu propi procés d'expansió i creixement, entén que aquesta problemàtica també li és pròpia i incorpora criteris de complexitat, compatibilitat d'usos, esponjament, vida de campus, cicle de materials, ús dels recursos naturals, adaptació, millora, atenuació, compensació, etc. en la planificació dels seus campus.

 

Unable to perform Transform due to ExecuteSQL: Conversion failed when converting the nvarchar value '[classificacio]' to data type int.