SOSTENIBILITAT

Tractament d'espais

Contacte

Sostenibilitat

Semisoterrani Aulari Comú

Campus Montilivi

Tel. +34 972 419 850

Fax. +34 972 419 849

oficinaverda@udg.edu

facebook

Tractament d'espais

Alhora de proposar projectes i actuacions d'adequació dels espais lliures dels campus, més enllà de les propostes específiques d'adequació i disseny de les parcel·les en concret, la UdG considera oportú definir una estratègia de tractament unitari i integrat d'aquests espais sota dues vessants fonamentals:

  • La millora ambiental basada en l'establiment d'una connexió real amb la trama verda de l'entorn.
  • L'ús social, dotant els campus d'escenaris on desenvolupar les activitats universitàries, ja siguin d'esbarjo, descans i diversió com de desenvolupament físic i intel·lectual.

Les línies d'actuació, plantejades en el Pla Integral d'Ordenació dels Espais Lliures i que s'han constituit com una pauta general anàlitico-propositiva, donen prioritat als següents aspectes:

  • L'economia de recursos.
  • La sobrietat formal
  • La qualitat intrínseca dels espais.
  • L'aplicació de solucions formals i constructives ja provades.
Unable to perform Transform due to ExecuteSQL: Conversion failed when converting the nvarchar value '[classificacio]' to data type int.