Opportunità di carriera

En un entorn de crisi econòmica com l’actual el professional en turisme cultural ofereix una opció a les institucions i equipaments culturals d’accedir a nous públics i d’incrementar per tant els seus recursos.

L’àmbit d’estudi d’aquest màster, i per tant el de les seves possibles sortides, és internacional, ja que la nostra vocació és precisament que els estudiants despleguin la seva activitat professional o investigadora en cooperació, en xarxa internacional o en destinacions Internacionals.

Els professionals actius del sector del turisme cultural estan en contacte permanent amb la direcció i la coordinació del màster. Aquest contacte permanent ha fet que els docents i investigadors en turisme cultural membres de la Facultat de Turisme participin activament en les xarxes de turisme cultural com el Club Cultura de Turisme de Catalunya, UNITWIN - xarxa d’universitats que imparteixen titulacions de turisme cultural, etc.

Seguint i desenvolupant la metodologia de l’EEES, els estudiants del màster en pràctiques analitzen els problemes i les solucions plantejats en els seus àmbits de treball en el grup-classe, amb docents i estudiants del cicle. Per això, l’aprenentatge de decisió grupal, en xarxa, i la metodologia aplicada a posteriori garanteixen la maduresa, l’activitat tutorial i el retorn de coneixement al propi màster a partir dels participants.

Accés al doctorat

Aquest màster permet l’accés al programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

Àmbit professional

    Planificador i gestor de destinacions culturals
  • Gerent de destinacions (administracions, patronats, societats mixtes …)
  • Gerent de plans de Destinacions
  • Director de Programes de Destinacions
  • Tècnic de Planificació Turística

    Director de producte turístic cultural

  • Gestor de Productes Específics
  • Tècnic de Desenvolupament del producte Turístic

    Gestor turístic-cultural   

    Tècnic en cooperació internacional en programes de turisme cultural

  • Tècnic en cooperació en turisme cultural en l’àmbit internacional
  • Avaluador de projectes de cooperació en turisme cultural

    Responsable d’R+D+I

  • Consultor / Assessor
  • Analista
    Personal acadèmic / ajudant investigador

Entitats Col·laboradores

    

                            


               

Contacta amb nosaltres

MTC Màster en Turisme Cultural 
Universitat de Girona
Ferrater Mora, 1
17004 Girona
Tel. +34 972 41 97 15

 +34 600558933
masterturismecultural@udg.edu