Màster en Turisme Cultural

El Màster en Turisme Cultural, té com a missió formar especialistes en turisme capaços d’intervenir de forma exitosa en tot tipus de processos culturals. En un moment en què el nombre de turistes culturals augmenta any rere any en el mercat internacional, nacional i local, el mercat laboral reclama un perfil professional capaç de conceptualitzar i gestionar els programes, processos i destinacions del turisme culturals.

L’interès acadèmic pel turisme cultural ha augmentat també notablement en els darrers temps. Els congressos acadèmics sobre turisme cultural es succeeixen i la producció acadèmica creix de forma exponencial per poder respondre a les necessitats d’aquest sector.

El nostre Màster ofereix doncs els coneixements necessaris per formar professionals capaços d’atendre i entendre les múltiples necessitats d’aquest sector en creixement. Així mateix, també permet l’accés a l’àmbit de recerca i a la realització de la tesi doctoral. El programa formatiu inclou, a més dels crèdits docents, un període de pràctiques obligatori i la realització d’un Treball Final de Màster.


Objectius formatius

a. Neix en resposta a la demanda d’estudiants i dels sectors turístic i cultural, així com d’institucions i ens de gestió i promoció turística.

b. És un programa formatiu adreçat a estudiants, tècnics, gestors culturals i turístics.

c. Dóna resposta formativa a les necessitats de les polítiques empresarials i públiques nacionals i internacionals de creació, gestió, avaluació i cooperació de projectes de turisme cultural.


Indicadors de Qualitat: verificació, seguiment, modificació i acreditació

 

Què és un Màster oficial?

És un programa de formació especialitzada que compleix amb els requisits exigits per la UE per a estudis de Tercer Cicle:

a. Ha superat filtres de qualitat, tant de la pròpia universitat com de les Agències d’avaluació de la qualitat.

b. Està dissenyat seguint els criteris del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i és un títol vàlid en tot el territori espanyol i d’acord al model europeu.

c. Et capacita per accedir a fer directament la tesi doctoral.


Doble titulació i entitats col·laboradores

La Universitat de Girona té convenis de col·laboració amb altres universitats que donen la possibilitat de fer una doble titulació. Per una banda, hi ha un conveni de col·laboració amb la Universidad San Martín de Porres (USMP) de Lima, Perú. Aquest conveni permet als estudiants obtenir una doble titulació: Màster en Turisme Cultural de la UdG i Maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo de la USMP. Per altra banda, també hi ha un conveni amb la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) de Cartagena, Colombia. Aquesta també permet una doble titulació: Màster en Turisme Cultural de la UdG i Maestría en Dirección de Empresas y Organizaciones Turística de la UTB.

 

El Màster de Turisme Cultural forma part de la xarxa de la Unesco Unitwin: Tourisme, culture et dévelopement. Aquesta xarxa està  formada per universitats dels cinc continents que cooperen en la recerca i la docència a favor del turisme cultural, dels valors de la Unesco i comparteixen les eines de gestió turística del patrimoni cultural, tangible i intangible. Hem establer convenis de cooperació educativa - Erasmus i Prometeo- amb bona part de les universitats de la xarxa. La coordinació de la xarxa és a la Université Paris-1 Pantheon Sorbonne. Per a més informació es pot clicar en aquest enllaç

 

El Màster també forma part de la Càtedra Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni, amb l'objectiu de participar en la recerca i difusió dels valors gastronòmics i la seva rellevància en el turisme cultural.

 

Recentment, el programa 'Arts i oficis' del Canal 33 va dedicar un capítol al turisme cultural en el qual van aparèixer alguns professors del Màster en Turisme Cultural com són la Dra. Dolors Vidal, el Dr. Lluís Mundet i el Dr. José Antonio Donaire. A més, també es pot veure alguns dels espais de la Facultat de Turisme i de la ciutat de Girona. En aquest enllaç es pot recuperar el capítol d'aquest programa per conèixer més l'ofici que hi ha darrera del turisme cultural. 

 

          

Entitats Col·laboradores

    

                            


               

Contacta amb nosaltres

MTC Màster en Turisme Cultural 
Universitat de Girona
Ferrater Mora, 1
17004 Girona
Tel. +34 972 41 97 15

 +34 600558933
masterturismecultural@udg.edu