Pla d'Estudis

    •     Programa: 60 crèdits
    •     12 assignatures de 3 crèdits ECTS cada una
    •     Pràcticum obligatori (6 cr.)
    •     Treball Final de Màster (12 cr.)
    •     El màster incorpora visites i excursions al territori
    •     Possibilitat de fer part dels estudis o les pràctiques a Europa
    •     Idiomes: castellà    Entitats Col·laboradores

        

                                


                   

    Contacta amb nosaltres

    MTC Màster en Turisme Cultural 
    Universitat de Girona
    Ferrater Mora, 1
    17004 Girona
    Tel. +34 972 41 97 15

     +34 670 229 200
    masterturismecultural@udg.edu