Màster en Turisme Cultural

El Màster en Turisme Cultural, únic màster oficial d’Espanya en aquest àmbit, té com a missió formar especialistes en turisme capaços d’intervenir de forma exitosa en tot tipus de processos culturals. En un moment en què el nombre de turistes que ens visiten per motius principalment culturals no deixa de créixer, creiem que és molt important formar professionals les habilitats dels quals se situïn en l’espai de trobada entre la gestió cultural i la gestió turística.

 

04/10/2019

04/07/2019

14/05/2019
14/05/2019

14/05/2019

Objectius Professionals

Objectius Professionals

Neix en resposta a la demanda d’estudiants i dels sectors turístic i cultural, així com d’institucions i ens de gestió i promoció turística.

És un programa formatiu adreçat a estudiants, tècnics, gestors culturals i turístics.

Dóna resposta formativa a les necessitats de les polítiques empresarials i públiques nacionals i internacionals de creació, gestió, avaluació i cooperació de projectes de turisme cultural. [+info]


Què és un Màster Oficial?

Què és un Màster Oficial?

És un programa de formació especialitzada que compleix amb els requisits exigits per la UE per a estudis de Tercer Cicle:

a. Ha superat filtres de qualitat, tant de la pròpia universitat com de les Agències d’avaluació de la qualitat.

b. Està dissenyat seguint els criteris del nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i és un títol vàlid en tot el territori espanyol i d’acord al model europeu.

c. Et capacita per accedir a fer directament la tesi doctoral.

 

 

Entitats Col·laboradores

    

                            


               

Contacta amb nosaltres

MTC Màster en Turisme Cultural 
Universitat de Girona
Ferrater Mora, 1
17004 Girona
Tel. +34 972 41 97 15

 +34 600558933
masterturismecultural@udg.edu