If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Mobilitat i intercanvi

Vols marxar?

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Campus Montilivi- Mòdul 20-

17004 Girona

Outgoing

Anna Critg
Tel. 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

Incoming Students
Raquel Solà
Tel. 972 418028

Incoming.ore@udg.edu 

Erasmus Placements
Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 12 a 14h.

Vols marxar?

vols_marxar?

 

Una de les principals característiques de l’ensenyament universitari actual és la importància que es dóna al seu vessant internacional, que ha d'arribar a tots els estaments de la comunitat universitària: Estudiants, PDI i PAS. Una de les eines per donar el valor afegit de la internacionalitat en els currículums d'aquests col·lectius són els programes de mobilitat i els d'intercanvi. Se'n pot trobar la informació aquí dessota, distribuïda segons el diferents col·lectius als que s'adrecen.

Aquests programes porten associades convocatòries de beques i ajuts per tal d'ajudar a dur-los a terme.

Tant els uns com els altres comporten un seguit de tràmits obligatoris que trobareu en la pestanya "Check list" de cada Programa.

Seleccioneu un perfil