Mobilitat i intercanvi

Vols marxar?

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors

Módul 20

Campus Montilivi Mapa
17003 Girona

Outgoing

Isabel Costa
Tel. 972 418 340

Anna Enrich
Tel. 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Incoming

Raquel Solà
Tel. 972 418 028

incoming.ore@udg.edu

 

Erasmus+ Traineeships

Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Erasmus+ STA, STT

Manoli Guadalupe
Tel. 972 418 028

manuela.guadalupe@udg.edu

 

Horari d'atenció al públic:

Dill - Div: 9:30-14:00

Dts: 15:30-16:45

(tardes només amb cita prèvia)

Juliol i Agost només matins

TANCAT DEL 6 AL 26 D'AGOST

Vols marxar?

 

Una de les principals característiques de l’ensenyament universitari actual és la importància que es dóna al seu vessant internacional, que ha d'arribar a tots els estaments de la comunitat universitària: Estudiants, PDI i PAS. Una de les eines per donar el valor afegit de la internacionalitat en els currículums d'aquests col·lectius són els programes de mobilitat i els d'intercanvi. Trobareu informació detallada dividida en els diferents col·lectius a continuació. 

 

  • Aquests programes porten associades convocatòries de beques i ajuts per tal d'ajudar a dur-los a terme.
  • Tant els uns com els altres comporten un seguit de tràmits obligatoris que trobareu en la pestanya "Check list" de cada Programa.

Seleccioneu un perfil

ESTUDIANTSP. DOCENT I INVESTIGADORP. D'ADMINISTRACIÓ

Els estudiants de la UdG tenen la possibilitat de realitzar part dels seus estudis en una altra institució d'ensenyament superior nacional o estrangera, així com de fer pràctiques en empreses fora de l'estat espanyol. Aquestes estades, en gairebé tots els casos, comporten el reconeixement de crèdits realitzats, que es garanteix mitjançant la signatura d'un acord d'estudis o de pràctiques.

A més, la participació en programes de mobilitat i/o intercanvi dóna dret a credits de reconeixement acadèmic.

 

La majoria de les experiències de mobilitat requereixen un període de 3 mesos d'estada minima (2 en cas de pràctiques), però existeixen algunes activitats que també comporten reconeixement de crèdits però tenen un període d'execució més breu. Generalment aquestes activitats són específiques dels diferents centres de la UdG i són el que des de l'ORE anomenem estades de curta durada. L'oferta, en molts casos, varia d'any en any. Per participar-hi caldrà que et posis en contacte amb el responsable de l'activitat, que tenim organitzada per Centres o bé amb el Responsable de Relacions Internacionals de la teva Facultat o Escola.

 

Indubtablement el programa ERASMUS ha fet que la fórmula més coneguda d’internacionalització dels estudis per part de tota la comunitat universitària sigui l’intercanvi, es a dir, anar a passar un mínim de 3 mesos (2 en el cas de pràctiques)  i un màxim d’un curs acadèmic en una universitat diferent a la pròpia i reconèixer en la universitat d’origen, en el nostre cas la UdG, els crèdits que s’han realitzat a fora.

 

Però aquesta no és una fórmula única sinó que n’hi ha d’altres, les que de manera genèrica anomenem “de curta durada”. Les activitats de curta durada són aquelles que comporten una mobilitat menor dotze setmanes, generalment entre una i dues, i que giren al voltant d’una temàtica concreta. Aquestes activitats combinen de manera força intensa l’activitat acadèmica amb la lúdica i festiva, i també poden tenir reconeixement acadèmic (fins a 3 crèdits ECTS). Però  a diferència de l’intercanvi habitual, no són d’accés universal i gestió centralitzada sinó que la seva incidència i gestió queda distribuïda i circumscrita a les facultats que hi puguin participar.