Mobilitat i intercanvi

+UdG

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi Mapa
17003 Girona

Horari d'atenció al públic:

Dill - Div: 9:30-14:00

Dts: 15:30-16:45

(tardes només amb cita prèvia)

Juliol i Agost només matins

TANCAT DEL 6 AL 26 D'AGOST

UdG+