Mobilitat i intercanvi

Presentació

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi
17003 Girona


Outgoing
Anna Critg
Tel. 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Incoming
Raquel Solà
Tel. 972 418 028

incoming.ore@udg.edu

 

Erasmus+ Traineeships

Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Erasmus+ STA, STT

Patrícia Eyskens

Tel. 972 419 559

patricia.eyskens@udg.edu

 

 

Horari d'atenció al públic:

Dill - Div: 9:30-14:00

Dts: 15:30-16:45

(tardes només amb cita prèvia)

Juliol i Agost només matins

 

Presentació

mapamundi

 

 

Una de les principals característiques de l’ensenyament universitari actual és la importància que es dóna al vessant internacional, que ha d’arribar a tots els estaments de la comunitat universitària: Estudiants, PDI i PAS. Això és possible gràcies a les relacions institucionals que s’estableixen i regulen per mitjà de convenis i als programes de mobilitat i d’intercanvi, així com també als programes de beques i ajuts específics existents per donar suport a aquesta activitat (que inclouen també ajuts per a persones amb necessitats especials), ja sigui per a VENIR A LA UdG (informació disponible només en espanyol i en anglès) o per si VOLS MARXAR (informació disponible només en català). 

 

A la Universitat de Girona, tots aquests elements es gestionen des de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE). L’ORE és el servei administratiu de la Universitat que té cura de programes tan coneguts com ERASMUS o SICUE que cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Per extensió, és també la unitat administrativa que es responsabilitza de l’Acollida dels participants en aquests programes provinents d’altres universitats. La cap de l'Oficina és, a més, la responsable de l’allotjament a la UdG que, tot i formar part de l'acollida dels estudiants, és un servei externalitzat.

Notícies

S'ha publicat la resolució del rector de data 1 de desembre de 2017, per la qual s'acorda la convocatòria pública de places per a la mobilitat internacional d'estudiants per al curs 2018-2019.
S'ha publicat la resolució del rector de data 1 de desembre de 2017, per la qual s'acorda la convocatòria pública de places per a la mobilitat internacional d'estudiants per al curs 2018-2019.
01/12/2017
Resolució atorgament places de mobilitat internacional convocatòria extraordinaria
S'ha publicat la resolució provisional del vicerector en funcions de Política Internacional per la qual es resol l'atorgament de la convocatòria extraordinària pública de places del programa de mobilitat de màster Erasmus+ acció KA107 de la UdG per a fer estades d'estudis fora de la UdG per al curs 2017-2018.
30/11/2017
Oberta convocatòria d’ajuts Erasmus+ KA103 per a la mobilitat de PDI i PAS per impartir docència (STA) o per rebre formació (STT) pel curs 2017-18
Es tracta d’ajuts del programa Erasmus+ de la UE, per a la mobilitat de personal d’institucions d’ensenyament superior europees per anar a impartir docència (STA) o per rebre formació (STT) en una institució d’educació superior d’un país participant del programa Erasmus+ KA103 (Europa).
21/07/2017
Resolució del rector, de 9 de juny de 2017, de la convocatòria pública d’ajuts complementaris per a la mobilitat d’investigadors de la UdG (MOB2017) i de la convocatòria pública de la Beca Iberoamérica. Santander Investigación
S'ha publicat la resolució del rector de 9 de juny de 2017 de la convocatòria pública d'ajuts complementaris per a la mobilitat d'investigadors de la UdG (MOB17) i de la convocatòria pública de la Beca Iberoamérica. Santander Investigación.
09/06/2017
Avaluació convocatòria pública 2017 dels ajuts complementaris per a la mobilitat d'investigadors de la UdG (MOB2017) i de la Beca Iberoamérica Santander Investigación
S'ha publicat la proposta provisional d'avaluació de les beques MOB2017 i de la Beca Iberoamérica Santander Investigación aprovada per la Comissió delegada de Recerca, Transferència i Doctorat en la sessió 4/2017 del 18 de maig de 2017.
19/05/2017