Mobilitat i intercanvi

Programes

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi Mapa
17003 Girona

Horari d'atenció al públic:

Dill - Div: 9:30-14:00

Dts: 15:30-16:45

(tardes només amb cita prèvia)

Juliol i Agost només matins

TANCAT DEL 6 AL 26 D'AGOST

Programes gestionats per l'ORE

Projectes ORE

 

En línies generals, són competència dels serveis de relacions internacionals (a la UdG, l'ORE) aquells programes que tenen com a objectiu la internacionalització de la institució o l'intercanvi d’estudiants  PDI i PAS, tot i que de vegades se n’hi afegeixen d’altres com a resultat d’alguna “tradició de gestió”, interna de cada institució o, fins i tot, d'alguna convocatòria esparsa d'algun organisme emissor. 

 

 


 PROGRAMES ACTIUS