Mobilitat i intercanvi

Xarxes i associacions internacionals

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi mapa
17003 Girona


Convenis d'intercanvi

Elisabeth Moya
Tel. 972 418 075

convenis.ore@udg.edu

 

Horari d'atenció al públic:

 

Dill - Div: 9:30-14:00

Dts: 15:30-16:45

(tardes només amb cita prèvia)

Juliol i Agost només matins

 

Xarxes i associacions internacionals

xarxes

 

Anomenem xarxes i/o associacions internacionals o d'internacionalització a aquelles organitzacions de l'àmbit de l'educació superior que tenen com a objectiu la promoció i millora de la internacionalització a les universitats, incloent-hi les eines (relacions institucionals, programes,...) que la fan possible. A la Universitat de Girona distingim entre xarxes internacionals generalistes i les internacionals de centre, que són promogudes des dels centres docents i per a un àmbit i abast més concret.

 

 

 

XARXES INTERNACIONALS DE CENTRE


  AGILE

Nom de la xarxa: AGILE- Association Geographic Information Laboratories Europe

Lloc web: www.agile-online.org

Descriptor: Des del 1998, AGILE promou l'ensenyament acadèmic i la recerca en SIG a tot Europa i garanteix la continuació de l’activitat de les xarxes sorgides dels congressos Egis i dels programes de la fundació científica europea GISDATA. AGILE procura assegurar que els punts de vista de l'ensenyament i la recerca en informació geogràfica estiguin plenament representats en les discussions que tenen lloc sobre les futures agendes europees de recerca, alhora que proporciona un fòrum permanent on els investigadors europeus en informació geogràfica poden reunir-se i intercanviar idees i experiències.

Responsable UdG: Gemma Boix - SIGTE

 


 

ATLAS

Nom de la xarxa: ATLAS - Association for Tourism and Leisure Education

Lloc web: www.atlas-euro.org

Descriptor: Fundada el 1991 per desenvolupar iniciatives educatives transnacionals en turisme i lleure, mitjançant l'intercanvi d'estudiants i la recerca transnacional en el seu àmbit. Actualment la componen més de 70 països.

Responsable UdG: Lluís Mundet - Facultat de Turisme

 


  

 

 Logo EASSW

 

Nom de la xarxa:  EASSW - European Association of Schools of Social Work

Lloc web: www.eassw.org

Descriptor: Associació Europea d'escoles i facultats de Treball Social amb més de tres-cents centres associats de tota Europa. El seu objectiu és promocionar l'ensenyament del Treball Social, desenvolupar estàndards per a millorar la seva qualitat, fomentar l'intercanvi internacional entre els diferents membres i proporcionar un espai de debat entorn a la recerca en Treball Social.

Responsable UdG: Jose Antonio Langarita - Facultat d'Educació i Psicologia

 


 

ETAP

Nom de la xarxa: ETAP - European Taxation and Accounting in Practice

Lloc web: www.etapnetwork.eu

Descriptor: Xarxa internacional de professors de comptabilitat. Realitza dues trobades anuals. La primera, preparatòria, amb els coordinadors de cada una de les universitats participants; la segona (d’una setmana de durada), amb professors i estudiants. Es desenvolupen les següents activitats: als matins, exposicions teòriques sobre diferents temes comptables; a continuació, grups de sis estudiants, tots de diferents nacionalitats, resolen exercicis pràctics sobre el tema proposat. A més, es programen diferents actes durant la setmana, alguns d'oficials, de caire empresarial, i altres de més lúdics.

Responsable UdG: Jackeline Velazco - Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

 


 

EUCLIDES

Nom de la xarxa: EUCLIDES

Lloc web: www.euclidesnet.eu

Descriptor: Xarxa d'universitats europees en l'àmbit de l'enginyeria i la tecnologia, creada amb l'objectiu de  facilitar l'intercanvi d'estudiants i de personal, i de configurar i completar projectes conjunts, estimular els contactes i la cooperació amb empreses privades i intercanviar informació i experiències.

Responsable UdG: Patricia Eyskens - Escola Politècnica Superior

 


 

FLORENCE

Nom de la xarxa: FLORENCE

Lloc web: www.florencenetwork.eu

Descriptor: Florence es va establir com a xarxa l'any 1995 per promoure la infermeria i d'obstetrícia a Europa. Està integrada per 37 universitats i centres d'educació superior de 18 països europeus.

Responsable UdG: David Ballester - Facultat d'Infermeria

 


 

GISIG

Nom de la xarxa: GISIG-Geographical Information Systems International Group

Lloc web: www.gisig.it

Descriptor: Organització sense ànim de lucre que té per objecte fomentar la cooperació entre els operadors de SIG que en són membres mitjançant la promoció i el desenvolupament de projectes europeus conjunts en el camp de l'educació i la formació, recerca i desenvolupament, així com el desenvolupament de polítiques regionals.

Responsable UdG: Gemma Boix - SIGTE

 


 

NECS

Nom de la xarxa: NECSTouR - Network of European regions for Competitive & Sustainable Tourism

Lloc web: www.necstour.eu

Descriptor: Xarxa d’universitats de les regions turístiques europees membres de la xarxa NECSTOUR mare.

Responsable UdG: Lluís Prats - Facultat de Turisme

 


 

PRIME

Nom de la xarxa: PRIME - Professional Inter-University Management for Educational Networking

Lloc web: www.primenetworking.eu

Descriptor: És una associació internacional sense ànim de lucre que té el propòsit de promoure l'educació, la recerca i la formació, amb especial èmfasi en el treball interdisciplinari i en el si de les institucions membres.

Responsable UdG: Lluís Prats - Facultat de Turisme

 


 

Nom de la xarxa: RED INTUR (Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo)

Lloc web: http://red-intur.org/index.php 

Descriptor: La RED INTUR està formada per 24 universitats espanyoles que imparteixen programes de postgrau en diferents àmbits del Turisme, la seva finalitat és reunir esforços per dur a terme varis objectius comuns com la cooperació en la docència de postgraus, fomentar l'intercanvi i mobilitat entre professors i estudiants, realització de projectes de I+D, transferència de coneixement i qualsevol altre actuació en matèria de postgrau i Doctorat.

Responsable UdG: Jordi Comas - Facultat de Turisme

 


 

ERNA

Nom de la xarxa: ERNA - Rotterdam Law Network

Lloc web: rotterdamlawnetwork.org

Descriptor: ERNA és una xarxa de 30 universitats que aglutina facultats de dret de gairebé tots els estats membres de la UE en una xarxa única i multidisciplinària orientada fonamentalment a l'intercanvi i la mobilitat d'estudiants i personal docent i d'administració.

Responsable UdG: Ignasi Camós - Facultat de Dret

 


 

UCL

Nom de la xarxa: UCL - University College London

Lloc web: www.ucl.ac.uk/laws/

Descriptor: UCL és una institució orientada a l'entorn i compromesa amb els grans temes del nostre temps, objectius que vehicula -en gran part- mitjançant les relacions exteriors, incloent-hi les internacionals. En aquest sentit, la UCL és una de les principals universitats de referència.

Responsable UdG: Miquel Martín - Facultat de Dret

 


 

UNIGIS

Nom de la xarxa: UNIGIS International

Lloc web: www.unigis.org

Descriptor: Xarxa mundial d'institucions educatives que ofereixen cursos a distància en SIG. Les institucions d'educació superior que la integren ofereixen títols reconeguts internacionalment en l'àmbit dels SIG.

Responsable UdG: Gemma Boix - SIGTE

 


 

UNISCAPE

Nom de la xarxa: UNISCAPE - European Network of Universities for the implementation of the European Landscape Convention

Lloc web: www.uniscape.eu

Descriptor: Xarxa d'universitats especialment dedicades a l'aplicació de la Convenció Europea del Paisatge i que neix amb l'objectiu de donar suport i reforçar la cooperació interdisciplinària dins i entre les universitats europees pel que fa a qüestions relatives al paisatge, especialment en les àrees de recerca i educació.

Responsable UdG: Josep Pintó - Facultat de Lletres