Mobilitat i intercanvi

De la UdG al món

Contacte

Oficina de Relacions Exteriors
Mòdul 20
Campus Montilivi Mapa
17003 Girona


Outgoing
Isabel Costa
Tel: 972 418 340

Anna Enrich
Tel. 972 418 705

outgoing.ore@udg.edu

 

Incoming
Raquel Solà
Tel: 972 418 028

incoming.ore@udg.edu

 

Erasmus+ for Traineeships
Isabel Costa
Tel. 972 418 340

placements.ore@udg.edu

 

Erasmus+ STA, STT

Manoli Guadalupe
Tel. 972 418 028

manuela.guadalupe@udg.edu

 

Opening hours:

Mon - Fri: 9:30-14:00

Tue: 15:30-16:45

(afternoons by appointment only)

July and August only mornings

CLOSED FROM 6th TO 26TH AUGUST

 

Seleccioneu el vostre perfil

ESTUDIANTSP. DOCENT I INVESTIGADORP. D'ADMINISTRACIÓ

ERASMUS+
ERASMUS+ d'estudis (SMS)
 
ERASMUS+ for Traineeships (SMP)
MOBINT MOBINT
Agència de gestió d'ajuts universitaris i de recerca (AGAUR)
    
 DRAC

DRAC Estudiants
Ajuts per a estudiants de universitats de la Xarxa Vives

 
 SANTANDER

"Becas Santander Erasmus"

"Becas Santander Iberoamérica Grado"

 


De la UdG al món

ajuts

 

La mobilitat d'Estudiants, PDI i PAS és possible gràcies als programes de mobilitat i d’intercanvi,   però sobretot als programes de beques i ajuts específics existents per donar suport a aquesta activitat. 

Cal tenir present que no tots els ajuts són d'iguals característiques, com tampoc no és igual la seva finalitat. Trobareu aquesta informació en la descripció de cada ajut i també trobareu, en les fitxes dels diferents programes, els ajuts que podeu demanar.

Ull! Programes i ajuts poden no compartir el nom.