Recerca a la UdG

Transferència de resultats

Contacte

Unitat de Valorització

Tel. 972 41 89 65
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address valoritzacio@udg.edu 

  

Transferència de resultats

De la recerca a la Transferència: El procés de Valorització

La Universitat de Girona, a través de la Unitat de Valorització, acompanya als investigadors en el procés de valorització dels resultats sorgits de la recerca. Aquest procés inclou sis fases diferenciades que pretenen minimitzar el risc de l'operació i donar valor afegit a la tecnologia. La darrera fase, -la comercialització-,  s'entén com a transferència de resultats. Aquestes fases són:

 

transferència

Com treballem

La Unitat de Valorització, entitat facilitadora TECNIO és la secció de l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT) responsable de transferir la tecnologia/know-how al mercat. El tècnic de valorització s'encarregarà d'avaluar, protegir i validar les tecnologies desenvolupades pels grups de recerca de la UdG. Posteriorment, i una vegada comprobada la capacitat de ser transferida, el tècnic gestionarà la comercialització de la tecnologia ja sigui via creació d'empresa o bé llicència tecnològica.

 

 

Transfereix el coneixement

Si ets investigador de la UdG i disposes d'un resultat de recerca transferible al mercat, posa't en contacte amb la Unitat de Valorització (valoritzacio@udg.edu) i nosaltres analitzarem el seu potencial per ser comercialitzat.

diagrama trans