Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Investigación en la UdG

Ayudas para el investigador en formación

Avís: Per tal que la sol·licitud s'enviï cal omplir el formulari i adjuntar els documents necessaris. No ompliu el formulari fins que no tingueu els documents a adjuntar a punt.

Programa d'ajuts per a l'investigació en formació. Convocatòria 2019 (IFUdG2019)

Dades del candidat
Titulació

Notes Estudis
Dades del grup de recerca UdG (Constituït segons directori de grups UdG)

Si el director de tesi pertany a dos grups de recerca UdG cal definir-ne un per a la valoració

Omplir només en cas de tenir dos directors de tesi

Dades del director de Tesi:

Omplir només en cas de tenir dos directors de tesi
Omplir només en cas en cas que l'investigador principal del projecte/conveni sigui d'un grup diferent al del director de tesi

Altres mèrits a avaluar
Documentació que cal adjuntar (en format doc o pdf)
Afegir el document Select/Deselect All
O bé Deixeu anar el document aquí sobre
Afegir el document Select/Deselect All
O bé Deixeu anar el document aquí sobre
Afegir el document Select/Deselect All
O bé Deixeu anar el document aquí sobre
Afegir el document Select/Deselect All
O bé Deixeu anar el document aquí sobre
Afegir el document Select/Deselect All
O bé Deixeu anar el document aquí sobre

Declaració d'altres ajuts a la formació d'investigadors
Important
Recordeu, per finalitzar la sol·licitud cal que continueu amb el punt 6.1.2 descrit a les bases reguladores
 

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’informa que les dades personals subministrades en aquest document seran incorporades als fitxers de la Universitat de Girona creats amb finalitats de gestió curricular i dels tràmits de la recerca i transferència del coneixement. Es comunicaran a altres administracions públiques en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’acord amb els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679, tot adreçant-se a la Secretaria General de la Universitat de Girona (secretaria.general@udg.edu).