Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Gestió currículums. GREC

Contacte

Tractament de la Informació

Tel. 972 41 96 93
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address suport.grec@udg.edu

Gestió currículums. GREC

GREC - Programa de Gestió de la Recerca
GREC és una aplicació de gestió de la recerca desenvolupada per la Universitat de Barcelona, actualment utilitzada per diverses institucions i organismes de recerca. Mitjançant GREC es poden obtenir entre altres beneficis:

  • La gestió informatitzada dels currículums dels investigadors.
  • El directori de recursos humans de recerca, línies d'activitat, especialitats, sectors d'aplicació i producció cientificotecnològica.
  • Un sistema de difusió i intercanvi d'informacions, elaboració d'informes d'activitat i memòries de recerca.
  • Un sistema d'avaluació de la producció científica i tecnològica, mitjançant indicadors, aplicació de barems i processos metodològics diversos.

 

Curricul@ - Programa de gestió de currículums
GREC inclou una aplicació, anomenada Curricul@, que permet actualitzar els currículums de recerca a través d'Internet. Aquesta aplicació està adreçada als investigadors, amb diferents opcions de sortida d'impressió que inclouen les habituals per a convocatòries públiques, models normalitzats, etc.

Entra al GREC:

Preguntes freqüents

Accés a l'aplicació Curricul@ 

Procés d'actualització de currículums

Introducció de dades al currículum

Generació del currículum en diversos models

Exportació de dades per a Programes de Gestió Bibliogràfica