Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recerca col·laborativa

Contacte

Unitat de Valorització

Tel. 972 41 89 65
Fax. 972 41 88 96

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address valoritzacio@udg.edu 

  

Recerca col·laborativa


Què necessites per desenvolupar la tecnologia?
  • La Universitat de Girona disposa d’unes infraestructures equipades amb instrumentals, materials i maquinàries específiques a cada àrea de coneixement. Aquestes poden donar suport a la recerca col·laborativa entre les empreses que componen el teixit industrial de l’ entorn y els grups d‘investigació de la UdG.
  • La Universitat de Girona disposa de més de 1.000 investigadors altament qualificats i amb capacitat per fer recerca en diverses àrees de coneixement. Aquests poden donar s uport a les empreses de l’entorn per desenvolupar productes, eines i materials innovadors per ser comercialitzats.

 

Com treballem

La Universitat de Girona incorpora una àmplia oferta tecnològica que consta de potents infraestructures i tècnics altament especialitzats. Aquesta oferta tecnològica s'estructura en centres de recerca i transferència que es troben distribuïts entre les diverses facultats i el PCiT de la UdG. De tots ells en destaquem aquells que realitzen més transferència i formen part de la Xarxa TECNIO.

 
Col·laborem en la teva R+D+i

Contacte amb nosaltres a través de valoritzacio@udg.edu o bé truqueu-nos al tel. 972 41 89 65 i us posarem en contacte amb el grup de recerca/investigador que s’adequa a les vostres necessitats.

 

La Xarxa TECNIO, promoguda per ACC1Ó, l'agència de suport a la innovació i la internacionalització de la Generalitat, està formada per agents experts en transferència amb capacitat per prestar serveis d'innovació tecnològica a les empreses de Catalunya.

La Universitat de Girona té adscrits a aquesta xarxa d'excel·lència 4 grups de recerca i la pròpia Unitat de Valorització com a facilitadora TECNIO.

Coneix els diferents Grups de Recerca de la Universitat en els següents enllaços:

              

Grups de Recerca Tecnio UdG
 Altres Grups de Recerca UdG