If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Oficina d'Investigació i Transferència Tecnològica

Recull d'activitats

Recull d'activitats

Conferència “Cooperació Transnacional amb la Mediterrània”
 

"Una Mirada a la Mediterrània: unint esforços pel futur" és el títol de la primera conferència conjunta del programa de Cooperació Transnacional MED que s’organitza en el marc de la presidència xipriota de la UE, els propers dies 24 i 25 d’octubre a Nicòsia (Xipre).
La conferència té per objectiu mostrar exemples de projectes i resultats concrets de cooperació desenvolupats a la Mediterrània, en el context de la preparació dels futurs programes pel període 2014-2020.
En particular, s'examinarà el valor afegit i l'impacte a llarg termini dels programes de cooperació amb la Mediterrània i es debatrà sobre la transferència de resultats i les possibilitats de capitalització.
El segon dia de la conferència estarà dedicat al treball en xarxa, fent èmfasi en les activitats de capitalització basades en projectes en curs o ja finalitzats d’ambdós programes.
Els temes del treball en xarxa són els següents:

  • Ús i protecció dels recursos naturals.
  • Millora de l’eficiència energètica en el sector de la construcció.
  • Gestió de les zones costaneres i dels riscos marítims.
  • Reducció del carboni.